Zoeken

Je treft onder Uitleg een handleiding om het zoeksysteem optimaal te gebruiken. Via Jaaroverzichten kunt u een overzicht per jaar van publicaties krijgen.

204 resultaten voor ‘spuitvrije bedrijf

 1. De teelt van akkerbouwgewassen op het spuitvrije bedrijf NZ 27 RWS Rapportendatabank

  1987

  Verslag van de exploitatie van het spuitvrije bedrijf NZ 27 van de RDIJ.

 2. Beheersverslag over het spuitvrije bedrijf NZ 27 over 1980 RWS Rapportendatabank

  1982

  ...bedrijfsgegevens, de teelt, de afzet van de gewassen en de bedrijfseconomische resultaten over 1980 van het spuitvrije bedrijf NZ 27 behandeld.

 3. Inventarisatie van onkruiden en de aantasting door ziekten en plagen op het spuitvrije bedrijf NZ 27 in 1980 RWS Rapportendatabank

  1980

  Onderzoek naar de ontwikkeling van onkruiden op het spuitvrije bedrijf NZ 27.

 4. Beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 over 1987 RWS Rapportendatabank

  1990

  Het beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 over 1987 handelt over de alternatieve exploitatie van een zelfstandig opererende eenheid van ruim 300 ha binnen het grootlandbouwbedrijf van de Direct...

 5. Resultaten van het spuitvrije bedrijf NZ 27 RWS Rapportendatabank

  1984

  Het spuitvrije bedrijf NZ 27 is in 1974 gsticht en moet worden gezien als en alternatief ontginningsbedrijf. Binnen het grootlandbouwbedrijf van de R.IJ.P. opereert het als een zelfstandige eenheid m...

 6. Beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 over 1978 RWS Rapportendatabank

  1979

  Na een inleiding over het spuitvrije bedrijf NZ 27, worden achtereenvolgens de bedrijfsgegevens, teelt van de gewassen, bemesting, onkruidbestrijding, ziekten en plagen en de oogst, opbrengst en verliez...

 7. Een nieuwe bedrijfsopzet voor het spuitvrije bedrijf NZ 27 RWS Rapportendatabank

  1977

  Er wordt verslag gedaan van een nieuw vruchtopvolgingsplan voor het spuitvrije bedrijf NZ 27 van de RIJP. Dit bedrijf is bedoeld om na te gaan of, en zo ja hoe, landbouwgrond kan worden ontgonnen zond...

 8. Beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 over 1981 RWS Rapportendatabank

  1983

  Het spuitvrije bedrijf NZ 27 ligt in de zuidlob van Zuidelijk Flevoland en is in 1974 gesticht. Het bedrijf moet worden gezien als een alternatief ontginningsbedrijf dat zo zelfstandig mogelijk binnen h...

 9. ...leguminosen aangetast door de bladrandkever en het funktioneren van enkele groenbesmesters op het spuitvrije bedrijf NZ 27 RWS Rapportendatabank

  1988

  Verslag van een onderzoek dat gedaan is op het spuitvrije bedrijf NZ 27.

 10. Ervaringen met spuitvrije akkerbouw op bedrijf NZ 27 RWS Rapportendatabank

  1986

  Dit rapport handelt over de ervaringen en resultaten van 10 jaar spuitvrije teelt van akkerbouwgewassen op bedrijf NZ 27. Het bedrijf NZ 27 is een zelfstandig opererende eenheid van ruim 500 ha, binn...