Zoeken

Je treft onder Uitleg een handleiding om het zoeksysteem optimaal te gebruiken. Via Jaaroverzichten kunt u een overzicht per jaar van publicaties krijgen.

202 resultaten voor ‘spuitvrije bedrijf

 1. Verslag van de resultaten van de tijdelijke landbouwkundige exploitatie van de Rijkswaterstaat, Directie Flevoland in Flevoland en in de Lauwerszee in het oogstjaar 1992 RWS Rapportendatabank

  1994

  ...Grootlandbouwbedrijf wordt in zijn totaliteit weergegeven. Daarin zijn die van het Proefbedrijf De Schreef en het spuitvrije bedrijf NZ 27 begrepen. Daarnaast worden de resultaten van de Lauwerszee en di...

 2. Beheer van de sluizen van de Veluwerandmeren na het uit bedrijf nemen van het pompstation Knardijk RWS Rapportendatabank

  1999

  ...van de Nijkerkersluis, Hardersluis en de Roggebotsluis. Beschreven worden de gevolgen van het uit bedrijf halen van het pompgemaal Knardijk.

 3. De vestiging van een N.A.K.B.-bedrijf RWS Rapportendatabank

  1978

  In dit werkdocument is een aantal plaatsen voorgesteld waar een N.A.K.B.-bedrijf zou kunnen worden gesticht.

 4. Fosfaatbemesting met diepput kippemest op bedrijf NZ 27 RWS Rapportendatabank

  1989

  Verschillende fosfaatmeststoffen zijn beoordeeld op hun geschiktheid voor bedrijf NZ 27. Aangegeven is onder welke condities de meststoffen kunnen worden gebruikt. Van iedere meststof is ook aangegev...

 5. Technisch evaluatieverslag van het low-input bedrijf W 28/29 RWS Rapportendatabank

  1986

  Het doel van dit verslag is de exploitatie van het low-input bedrijf W28/29 gedurende de afgelopen jaren te evalueren. Het accent ligt hierbij op de fysieke input en de daaruit voortvloeiende fysieke opbrengst...

 6. Het veilig tijdelijk buiten bedrijf stellen van verkeersregelinstallaties gedurende "stille" uren RWS Rapportendatabank

  1989

  Verkeersregelinstallaties (VRI's) worden soms door wegbeheerders buiten bedrijf gesteld tijdens de "stille" uren ('s-nachts, op zondagen, op werkdagen buiten de spits) om onnodige wachttijd...

 7. Graslandverplichting en rentabiliteit van een gemengd bedrijf van 36 ha in Oostelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  1972

  ...minimum-graslandverplichting is met behulp van lineaire programmering een onderzoek ingesteld voor een bedrijf met 36 ha cultuurgrond met een graslandverplichting van tweezesde. De uitgangspunten voor dit o...

 8. ...vijfendertig jaar onderzoek en ontginning in de IJsselmeerpolders : opstellen over "Onderzoek als bedrijf" en "Bedrijf en machine" uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van... RWS Rapportendatabank

  1963

  ...enting van vlinderbloemigen en de onkruidbestrijding. In de bijdragen met verzameltitel "Bedrijf en Machine" wordt gehandeld over de omvang van het machine- en werktuigenpark, over de invl...

 9. Criteria en algemene richtlijnen voor dienstopdrachten tot het volgen van (dienst)opleidingen RWS Rapportendatabank

  1982

 10. Verzoek om schadevergoeding: Bedrijf 2019 [Aanvraagformulier nadeelcompensatie bedrijf] RWS Rapportendatabank

  12-2018