Zoeken

Je treft onder Uitleg een handleiding om het zoeksysteem optimaal te gebruiken. Via Jaaroverzichten kunt u een overzicht per jaar van publicaties krijgen.

202 resultaten voor ‘spuitvrije bedrijf

 1. Beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders RWS Rapportendatabank

  1988

  Het beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 handelt over de alternatieve exploitatie van een zelfstandig opererende eenheid van 350 ha (per 1 november 1985 nog ruim 300 ha), binnen het grootlandbouwbedri...

 2. De onkruidontwikkeling in 1978 t/m 1981 en de bestrijding daarvan op het spuitvrije bedrijf NZ 27 RWS Rapportendatabank

  1982

  Van het in 1973 gestarte spuitvrije en gedeeltelijk kunstmestloze bedrijf NZ 27 is vanaf 1977 het onkruid en de ziekten en plagen geïnventariseerd. Hierbij wordt aan de hand van tabellen en grafiek...

 3. Beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 over het bedrijfsjaar 1979 RWS Rapportendatabank

  1980

  ...worden de bedrijfsgegevens nader uitgewerkt om een gedetailleerder beeld te kunnen vormen van het bedrijf. Vervolgens komen de teeltaspecten en de bedrijfseconomische gegevens aan de orde.

 4. Beheersverslag van het spuitvrije bedrijf Nz 27 over 1992 RWS Rapportendatabank

  1993

  ...opererende eenheid van 210 ha binnen het grootlandbouwbedrijf van de Directie IJsselmeergebied. Op het bedrijf wordt volgens een ekologisch teeltsysteem gewerkt, binnen de normen die gelden voor het EKO...

 5. Beheersverslag van het spuitvrije bedrijf Nz 27 over 1991 RWS Rapportendatabank

  1993

  ...zelfstandig opererende eenheid van 210 ha binnen het grootlandbouwbedrijf van de Directie Flevoland. Op het bedrijf wordt volgens een ekologisch teeltsysteem gewerkt, binnen de normen die gelden voor het...

 6. Beheersverslag van het spuitvrije bedrijf Nz 27 over 1993 RWS Rapportendatabank

  1995

  ...opererende eenheid van 210 ha binnen het grootlandbouwbedrijf van de Directie IJsselmeergebied. Op het bedrijf wordt volgens een ekologisch teeltsysteem gewerkt, binnen de normen die gelden voor het EKO...

 7. Beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 over 1986 RWS Rapportendatabank

  1988

  ...eenheid van 300 ha binnen het grootlandbouwbedrijf van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Op het bedrijf wordt geen gebruik gemaakt van chemische middelen voor het bestrijden van ziekten en plag...

 8. Beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 over 1988 RWS Rapportendatabank

  1991

  ...opererende eenheid van ruim 300 ha binnen het grootlandbouwbedrijf van de directie Flevoland. Op het bedrijf wordt geen gebruik gemaakt van chemische middelen voor onkruidbestrijding en het tegengaan van z...

 9. Het spuitvrije bedrijf in 1983 : (inventarisatie van onkruiden en de aantastring door ziekten en plagen) RWS Rapportendatabank

  1984

  Op het in 1973 gestichte bedrijf NZ 27 worden geen chemische middelen gebruikt ter bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen. De ontwikkeling van ziekten en plagen wordt jaarlijks beschreven. Daart...

 10. Inventarisatie van onkruiden en de aantasting door ziekten en plagen op het spuitvrij bedrijf NZ 27 in 1981 RWS Rapportendatabank

  1982

  Onderzoek naar de ontwikkeling van onkruiden op het spuitvrije bedrijf NZ 27.