Zoeken

Je treft onder Uitleg een handleiding om het zoeksysteem optimaal te gebruiken. Via Jaaroverzichten kunt u een overzicht per jaar van publicaties krijgen.

202 resultaten voor ‘spuitvrije bedrijf

 1. Een nieuwe bedrijfsopzet voor het spuitvrije bedrijf NZ 27 RWS Rapportendatabank

  1977

  ...van de bekendste activiteiten van de R.IJ.P. op het vlak van de milieuriendelijke landbouw is het spuitvrije bedrijf NZ 27, waarmee in 1973 is gestart. Dit bedrijf is bedoeld om na te gaan of, en zo ja...

 2. Beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 over 1990 RWS Rapportendatabank

  1992

  Het beheersverslag van het spuitvrije bedrijf Nz 27 handelt over de alternatieve exploitatie van een zelfstandig opererende eenheid van 210 ha binnen het grootlandbouwbedrijf van de Directie Flevolan...

 3. Beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 over 1982 RWS Rapportendatabank

  1985

  Het beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 handelt over de alternatieve exploitatie van een zelfstandig opererende eenheid van 500 ha, binnen het grootlandbouwbedrijf van de Rijksdienst voor...

 4. Beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 over 1983 RWS Rapportendatabank

  1986

  Het beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 handelt over de alternatieve exploitatie van een zelfstandig opererende eenheid van 500 ha, binnen het grootlandbouwbedrijf van de Rijksdienst voor...

 5. Beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 over 1989 RWS Rapportendatabank

  1991

  Het beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 handelt over de alternatieve exploitatie van een zelfstandig opererende eenheid van 260 ha binnen het grootlandbouwbedrijf van de directie Flevolan...

 6. Beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 over 1984 RWS Rapportendatabank

  1986

  Het beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 handelt over de alternatieve exploitatie van een zelfstandig opererende eenheid van 500 ha (per 1 november 1984 350 ha), binnen het grootlandbouwbedri...

 7. De onkruidontwikkeling en de bestrijding daarvan op het spuitvrije bedrijf NZ 27 van 1978 t/m 1983 RWS Rapportendatabank

  1984

  Van het in 1973 gestarte spuitvrije en gedeeltelijk kunstmestloze bedrijf NZ 27 zijn vanaf 1978 de onkruiden en de ziekten en plagen geïnventariseerd.

 8. Inventarisatie van onkruiden en de aantasting door ziekten en plagen op het spuitvrije bedrijf NZ 27 in 1979 RWS Rapportendatabank

  1979

  In 1973 is de RIJP gestart met het spuitvrije bedrijf NZ 27. Hoe het onkruidenbestand zich zal ontwikkelen is nog onzeker. Daarom achtte de RIJP een onderzoek naar de ontwikkeling van onkruiden noodzakeli...

 9. Het spuitvrije bedrijf NZ 27 in 1982 : (inventarisatie van onkruiden en de aantasting door ziekten en plagen) RWS Rapportendatabank

  1983

  Op het in 1973 gestarte spuitvrije bedrijf NZ 27 worden geen chemische middelen gebruikt ter bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen. Het bedrijf is aangewezen op mechanische onkruidbestrijding....

 10. Inventarisatie van onkruiden op het spuitvrije bedrijf NZ 27 en op enige vergelijkbare kavels in 1977 RWS Rapportendatabank

  1977

  Inventarisatie van onkruiden op hhet spuitvrije bedrijf NZ 27. Naast de inventarisatie zal een beoordeling van de standdichtheid, de ontwikkeling, de regelmaat, het aantal halmen per vierkante meter e...