Toegankelijkheid website

Bij de bouw van website is veel aandacht besteed aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken. 

De website is gebouwd volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. Het bouwen van websites volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen heeft verschillende voordelen voor bezoekers. Zo kan de website door iedereen gelezen en gebruikt worden. Ook door bezoekers die slechtziend, blind of doof zijn, of bijvoorbeeld kleurenblind of dyslectisch. Maar ook mensen die niet zo vaardig zijn op het internet en mensen die minder goed Nederlands spreken en/of lezen zijn gebaat bij een toegankelijke website.

De website voldoet volledig aan de webrichtlijnen met uitzondering van de meeste PDF-bestanden.
Het overgrote deel van de PDF-bestanden zijn namelijk ingescande publicaties waarvan geen digitaal bronbestand (meer) bestaat. Deze bestanden bevatten selecteerbare en kopiëerbare tekst. Deze tekst is automatisch gegenereerd op basis van tekstherkenningsprogramma's en kan fouten bevatten.
Daarnaast is er geen centraal punt waar nieuw toegevoegde pdf’s worden gecontroleerd op 100% toegankelijkheid.

Je kunt problemen, tips en opmerkingen melden via kennisplein@minienm.nl