Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2021

 1. Ontwerp-Projectplan Waterwet (rijkswaterstaatswerken) : Ontwerp-Projectplan voor de “Actualisatie van de Vegetatielegger Grensmaas”

  02-06-2021

 2. Projectplan Waterwet Verlenging kade Delden : onderdeel van project Verruiming Twentekanalen fase 2

  03-06-2021

 3. Ontwerp Besluit en Toelichting Legger rijkswaterstaatswerken inclusief Vegetatielegger, Actualisatie 2021

  07-06-2021

 4. Factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken, juni 2021

  In de bijlagen de factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken.

  DISCLAIMER Deze factsheets bevatten kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt...

  07-07-2021

 5. KBN - Stresstest droogte - Mogelijke maatregelen [Memo]

  In dit memo wordt een eerste overzicht gegeven van mogelijke maatregelen om de impact van droogte op de Rijntakken te verkleinen. Het is toeleverend voor verdere discussie met en vanuit Rijkswaterstaat...

  09-07-2021

 6. Projectplan compensatie ecologische effecten kribverflauwing van toekomstige Overnachtingshaven Spijk : projectpan Waterwet

  20-08-2021

 7. Projectplan Waterwet (rijkswaterstaatswerken) : projectplan voor de “Gewijzigde vastlegging waterstaatswerken i.h.k.v. actualisatie Legger Rijkswaterstaatswerken, onderdeel rivieren"

  Bekendmaking definitief Projectplan Waterwet Heesselt is gepubliceerd in Stcrt. 2022, 769.

  09-2021

 8. Bemonstering van macrozoöbenthos en sediment in het litoraal en sublitoraal van mariene wateren

  01-09-2021

 9. Gebiedsdekkende opname van macrozoöbenthos in het litoraal in mariene wateren : methode: Bijleveld en Paree

  01-09-2021

 10. Morfologische analyse effecten doorlaat Brouwersdam

  13-09-2021