Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2021

 1. Ontwerp-Projectplan Waterwet (rijkswaterstaatswerken) : Ontwerp-Projectplan voor de “Actualisatie van de Vegetatielegger Grensmaas”

  02-06-2021

 2. Projectplan Waterwet Verlenging kade Delden : onderdeel van project Verruiming Twentekanalen fase 2

  03-06-2021

 3. Ontwerp Besluit en Toelichting Legger rijkswaterstaatswerken inclusief Vegetatielegger, Actualisatie 2021

  07-06-2021

 4. Overzicht hinder scheepvaart Botlekbrug Q2 2021 : versie 3 16 juni 2021

  Overzicht van de stremmingen in het tweede kwartaal 2021 van de Oude Maas en Botlekbrug voor de scheepvaart

  16-06-2021

 5. Factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken, juni 2021

  In de bijlagen de factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken.

  DISCLAIMER Deze factsheets bevatten kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt...

  07-07-2021

 6. Projectplan compensatie ecologische effecten kribverflauwing van toekomstige Overnachtingshaven Spijk : projectpan Waterwet

  20-08-2021

 7. Bemonstering van macrozoöbenthos en sediment in het litoraal en sublitoraal van mariene wateren

  01-09-2021

 8. Gebiedsdekkende opname van macrozoöbenthos in het litoraal in mariene wateren : methode: Bijleveld en Paree

  01-09-2021

 9. Overzicht hinder scheepvaart Botlekbrug Q4 2021 versie 3 : overzicht met stremmingen of geen bediening Botlekbrug

  Overzicht van de hinder Botlekbrug voor met name de diepstekende scheepvaart op de Oude Maas die de Botlekbrug moeten passeren. Overzicht wordt continu bijgewerkt.

  15-09-2021

 10. Totaaloverzicht hinder scheepvaart Botlekbrug 2021 versie 7 : stremmingen of geen bediening Botlekbrug

  Overzicht van de hinder Botlekbrug voor met name de diepstekende scheepvaart op de Oude Maas die de Botlekbrug moeten passeren. Overzicht wordt continu bijgewerkt.

  15-09-2021