Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2021

 1. Figuren en tabellen bij de hoofdrapportage Water- en Oeverplanten in de Zoete Stromende Rijkswateren, meetjaar 2020

  Figuren en tabellen bij de hoofdrapportage Water en Oeverplanten in de zoete stromende rijkswateren 2020

  17-03-2021

 2. Monitoring Convenant Bodem en Ondergrond : voortgang bodemverontreinigingsopgave 2020

  In het convenant Bodem en ondergrond zijn afspraken gemaakt met de intentie om de risico’s van alle verontreinigde locaties met onaanvaardbare risico’s voor mens, ecologie en verspreiding uiterlijk...

  17-03-2021

 3. Totaal overzicht hinder Botlekbrug Q2-2021 versie 1

  18-03-2021

 4. Flyer Nieuwe Sluis Terneuzen april 2021 : werkzaamheden Nieuwe Sluis Terneuzen april 2021

  Achtste editie van de flyer over de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis Terneuzen

  04-2021

 5. Ontwerp-Projectplan Waterwet (rijkswaterstaatswerken) : projectplan voor de “Gewijzigde vastleggingwaterstaatswerken i.h.k.v. actualisatie Legger Rijkswaterstaatswerken, onderdeel rivieren (Heesseltse uiterwaard)'"

  13-04-2021

 6. RWS Informatie : handleiding Gunnen met MKI-waarde : groot variabel onderhoud wegenprojecten

  14-04-2021

 7. Analyse ondieptes vaargeul Waal [memo]

  Dit rapport beschrijft een analyse van ondieptes in de Waal obv MGD-gegevens vanaf 2015. Hieruit blijkt dat de huidige waterdiepte bij OLR 40cm minder is dan de norm. De ondieptes liggen vaak op 5-6 locaties,...

  20-04-2021

 8. Factsheet Groot Onderhoud A4

  21-04-2021

 9. Memo Historische suppletievolumes voor handhaven kustlijn Delta, Holland en Waddengebied : suppletievolumes over de periode 2012 – 2023 voor het handhaven van de Nederlandse kustlijn, uitgesplitst in de deelgebieden Deltakust, Hollandse Kust en Waddenkust

  In dit memo worden de uitgevoerde en de nog geplande suppletievolumes beschouwd, waarmee tussen 2012 en 2023 de Nederlandse kust is/wordt onderhouden.

  04-05-2021

 10. Wegenkaart Inhaalverbod Vrachtverkeer (update 10 mei 2021) : Wegenkaart IVV (10 mei 2021)

  Wegenkaart met trajecten waar het Inhaalverbod voor Vrachtwagens van toepassing is. Deze kaart heeft op 10 mei 2021 een update gehad.

  10-05-2021