Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2021

 1. Onderbouwing suppletieprogramma 2020-2023 [2021]

  Vaststelling 2021 van het geactualiseerde suppletieprogramma 2020- 2023, inclusief een onderbouwing per locatie.

  01-01-2021

 2. Morfologische effecten van rivieringrepen : Een wavelet-analyse

  De rivierbodem verandert continu op verschillende ruimtelijke en tijdschalen. Zo verandert de bodem lokaal en zeer snel door passerende rivierduinen. Tegelijk zakt de bodem over grote trajecten als gevolg...

  01-01-2021

 3. Uitvoeringskader suppletieprogramma

  Rijkswaterstaat heeft opdracht (Service Level Agreement) om uitvoering te geven aan het kustbeleid door de kustlijn te onderhouden en het zand tekort van het kustfundament te compenseren door middel van...

  06-01-2021

 4. Ontwerp-projectplan Waterwet : Vaarweg pilot Kribvaksuppletie Waal

  Ontwerpprojectplan met de volgende bijlagen: