Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2021

  1. Morfologische effecten van rivieringrepen : Een wavelet-analyse

    De rivierbodem verandert continu op verschillende ruimtelijke en tijdschalen. Zo verandert de bodem lokaal en zeer snel door passerende rivierduinen. Tegelijk zakt de bodem over grote trajecten als gevolg...

    01-01-2021