Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2021

 1. Documenten herinrichting Maasoevers en -uiterwaarden : werken aan ecologisch herstel van de Maas volgens de Europese Kaderrichtlijn Water

  Kaarten, brochures en folders met betrekking tot herinrichting Maasoevers en -uiterwaarden voor ecologisch herstel van de Maas (verbeteren ecologische waterkwaliteit) volgens de Europese Kaderrichtlijn...

  2021

 2. Onderbouwing suppletieprogramma 2020-2023 [2021]

  Vaststelling 2021 van het geactualiseerde suppletieprogramma 2020- 2023, inclusief een onderbouwing per locatie.

  01-01-2021

 3. Morfologische effecten van rivieringrepen : Een wavelet-analyse

  De rivierbodem verandert continu op verschillende ruimtelijke en tijdschalen. Zo verandert de bodem lokaal en zeer snel door passerende rivierduinen. Tegelijk zakt de bodem over grote trajecten als gevolg...

  01-01-2021

 4. Uitvoeringskader suppletieprogramma

  Rijkswaterstaat heeft opdracht (Service Level Agreement) om uitvoering te geven aan het kustbeleid door de kustlijn te onderhouden en het zand tekort van het kustfundament te compenseren door middel van...

  06-01-2021

 5. New Lock Terneuzen : ready for the future

  The first ship will pass the New Lock (Nieuwe Sluis) in Terneuzen in 2023. This lock will be one of the largest in the world. accommodate the increasing shipping traffic and ever-larger ships. The New...

  22-02-2021

 6. Wegenkaart maximumsnelheden op rijkswegen Nederland in de avond/nacht per 16 maart 2020 (update 26 februari 2021)

  Wegenkaart over maximumsnelheden op rijkswegen in Nederland.

  26-02-2021

 7. Voorwaarden aanbrengen geluidisolatie

  Als uit onderzoek blijkt dat een woning isolatie nodig heeft, dan wordt onder deze voorwaarden het isolatiebesluit genomen.

  01-03-2021

 8. Factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken, maart 2021

  In de bijlagen de factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken. DISCLAIMER Deze factsheets bevatten kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie...

  04-03-2021

 9. Eindevaluatie Convenant Bodem en Ondergrond 2016 -2020

  Informatieverzoek bibliotheek DIM, BIBLIOTHEEK EndTermReview Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 Dit rapport bevat de eindevaluatie van het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. De convenantspartijen...

  15-03-2021

 10. Memo Doelen en uitgangspunten van het historische en huidige kustbeleid

  Dit memo geeft een beschrijving van de strategische, tactische en operationele doelen binnen het vigerende kustbeleid. Er wordt een chronologisch overzicht gegeven van wanneer welke doelen werden benoemd....

  16-03-2021