Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2020

 1. Kader Verkeersveiligheid: Kader voor het borgen van verkeersveiligheid in aanleg- en onderhoudsprojecten en het beheer van Rijkswegen RWS Rapportendatabank

  Dit kader gaat ons helpen om een invulling te geven aan onze rol als wegbeheerder en borgt verkeersveiligheid in de processen en projecten. Als iedereen vanuit zijn eigen functie en rol zijn steentje bijdraagt,...

  17-03-2020

 2. Bureaustudie Watercloud RWS Rapportendatabank

  18-03-2020

 3. Brief Markt Corona / Michèle Blom RWS Rapportendatabank

  18-03-2020

 4. Lichtvoering fietsers 2019-2020 RWS Rapportendatabank

  Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat zij goed zichtbaar zijn. Hiervoor is de campagne ‘Ik val op!’. De regionale overheden en betrokken maatschappelijke organisaties...

  19-03-2020

 5. Handreiking natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten Grote Wateren RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat, Royal HaskoningDHV en B2Consultancy hebben gezamenlijk de Handreiking natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten Grote Wateren opgesteld vanuit de ambitie om bij te dragen aan een duurzame...

  20-03-2020

 6. Naar een nieuw TIGRIS XL? RWS Rapportendatabank

  25-03-2020 | Publicatie Tigris XL is een Land Use – Transportation Interaction Model, dat gezamenlijk bezit is van Rijkswaterstaat (RWS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het is rond...

  25-03-2020

 7. Meer hergebruik en recycling van afvalhout : naar een plan van aanpak RWS Rapportendatabank

  Uit een onderzoek naar de keten van afvalhout in opdracht van het ministerie van IenW is op te maken dat deze nog verre van circulair is. Zo'n 560 kton wordt gerecycled, terwijl ongeveer 1.180 kton wordt...

  04-2020

 8. Dutch Seafloor Litter Monitoring in the North Sea: International Bottom Trawl Survey 2020 RWS Rapportendatabank

  04-2020

 9. Toelichting vegetatiekartering Dollard en Punt van Reide 2018 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:10.000/1:5.000 RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijk ecologische informatie over haar natte beheersgebieden. Hierin wordt onder andere voorzien door de uitvoering van vegeta...

  06-04-2020

 10. Toelichting bij de Vegetatiekartering van Kwade Hoek, Slufter Voorne en Gors bij Rozenburg [Haringvlietmonding] 2018 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:5.000 RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijk ecologische informatie over haar natte beheersgebieden. Hierin wordt onder andere voorzien door de uitvoering van vegeta...

  06-04-2020