Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2020

 1. Wat leren we van het transitiepad duurzame wegverhardingen? : een learning history

  Deze learning history gaat over het verhaal hoe Rijkswaterstaat met andere ogen ging kijken naar kansen voor duurzame wegverharding. Een verhaal over hoe een groep professionals olv Ron op pad ging. Deze...

  02-2020

 2. Verslag Nationale Conferentie week van circulaire economie en klimaat 3 februari 2020

  Beknopte samenvatting van de nationale conferentie circulaire economie die in de week van de CE op 3 februari 2020 in Den Haag plaatsvond.

  02-2020

 3. [Magazine] Uitdagend Complex: Stuwensemble Nederrijn en Lek gerenoveerd voor de toekomst

  In magazine ’Uitdagend complex’ kijken we alvast terug op het renovatieproject van het stuwensemble Nederrijn en Lek, dat zijn 5e jaar ingaat en zijn voltooiing nadert. De stuwen zijn straks...

  01-02-2020

 4. Antwoorden ivm uitzending Zembla 6 februari 2020 : granuliet wordt beschouwd als grond

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat hebben diverse vragen van Zembla beantwoord over met name het verondiepen van plassen met granuliet. En de discussie of granuliet gekenmerkt...

  05-02-2020

 5. Overzicht hinder scheepvaart Botlekbrug Q1 2020 versie 5

  Overzicht van de hinder in Q1 2020 voor met name de diepstekende schepen die de Botlekbrug moeten passeren. Overzicht wordt continu bijgewerkt.

  06-02-2020

 6. Circulaire objecten

  Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken. Dat betekent veel voor de wijze waarop Rijkswaterstaat de renovatie, het onderhoud en eventueel de aanleg van nieuwe objecten aanpakt. Royal HaskoningDHV heeft...

  06-02-2020

 7. Watersysteemrapport Maas 2020

  De scope van de voorliggende rapportage is de KRW-kwaliteit. De rapportage biedt een overzicht van de biologie, habitat en natuur in het stroomgebied van de Maas. Daarbij kijken we ook met een schuin oog...

  11-02-2020

 8. Mutatieoverzicht inkoopplanning Rijkswaterstaat februari 2020 GWW Werken 100 mio plus : overzicht van de mutaties tussen de inkoopplanning van Rijkswaterstaat editie november 2019 en februari 2020 voor GWW Werken 100mio+

  13-02-2020

 9. Documentation of the TMAP parameter - Pollutants in seabird eggs - in The Netherlands in 2019

  15-02-2020

 10. IenW publicatiebeleid : “Altijd op internet, tenzij…”

  Publicatiebeleid voor IenW-publicaties op het internet.

  17-02-2020