Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2020

 1. Beeldenboek vegetatiebeheer grote rivieren

  14-01-2020

 2. Kennisdocument KRW- en OSPAR/KRM-beoordeling van zoute bodemdieren met de BEQI2 maatlat en de Margalef index

  In dit kennisdocument wordt een overzicht gegeven van de RWS-methoden voor de beoordeling van zoute bodemdieren met de BEQI2 maatlat, en de OSPAR/KRM Margalef methode

  23-01-2020

 3. Objecttypenbibliotheek (OTL) versie 2.4 : de Objecttypenbibliotheek (OTL) met hierin de definities, eigenschappen en relaties van de relevante objecttypen van Rijkswaterstaat

  28-01-2020

 4. Infographic sluis Weurt

  28-01-2020

 5. Instructie modelleren op basis van de OTL 2.4 : gebruikershandleiding bij het opbouwen en gebruiken van een datamodel voor een BIM projectdatabase op basis van de RWS Objecttypenbibliotheek (OTL)

  28-01-2020

 6. Technisch voorbeeld COINS 2.0 container – op basis van de OTL versie 2.4 : voorbeeld van een COINS 2.0-container voor het werken met de Rijkswaterstaat Objecttypenbibliotheek (OTL) versie 2.4

  31-01-2020

 7. Verantwoordingsrapportage toetspunten : NSL monitoringsronde 2019 Rijkswaterstaat

  In de monitoringstool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt de luchtkwaliteit voor het rekenjaar 2018 berekend op circa 120.000 locaties (punten) langs het hoofdwegennet...

  31-01-2020

 8. Voorbeeldenboek fiets : toewerken naar het structureler meenemen van de fiets in rijksprojecten

  02-2020

 9. De toekomst begint nu : jaarrapportage 2019: Impulsprogramma Circulaire Economie Rijkswaterstaat

  Welke stappen op het gebied van circulair werken heeft Rijkswaterstaat in 2019 gemaakt? Wat gaat goed en waar moeten we nog een extra tandje zetten? Je leest het allemaal in deze jaarrapportage van het...

  02-2020

 10. Model uncertainty in the Vecht delta : estimation of water level uncertainty substantiated with physical calculations

  Bij beoordelingen van waterkeringen in Nederland worden alle onzekerheden (natuurlijke variabiliteit en kennisonzekerheden) op dezelfde probabilistische manier behandeld. Volgens het WBI2017 wordt de ...

  02-2020