Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2020

 1. Kennisdocument KRW- en OSPAR/KRM-beoordeling van zoute bodemdieren met de BEQI2 maatlat en de Margalef index RWS Rapportendatabank

  In dit kennisdocument wordt een overzicht gegeven van de RWS-methoden voor de beoordeling van zoute bodemdieren met de BEQI2 maatlat, en de OSPAR/KRM Margalef methode

  23-01-2020

 2. Objecttypenbibliotheek (OTL) versie 2.4 : de Objecttypenbibliotheek (OTL) met hierin de definities, eigenschappen en relaties van de relevante objecttypen van Rijkswaterstaat

  28-01-2020

 3. Infographic sluis Weurt RWS Rapportendatabank

  28-01-2020

 4. Instructie modelleren op basis van de OTL 2.4 : gebruikershandleiding bij het opbouwen en gebruiken van een datamodel voor een BIM projectdatabase op basis van de RWS Objecttypenbibliotheek (OTL) RWS Rapportendatabank

  28-01-2020

 5. Technisch voorbeeld COINS 2.0 container – op basis van de OTL versie 2.4 : voorbeeld van een COINS 2.0-container voor het werken met de Rijkswaterstaat Objecttypenbibliotheek (OTL) versie 2.4

  31-01-2020

 6. Verantwoordingsrapportage toetspunten : NSL monitoringsronde 2019 Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  In de monitoringstool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt de luchtkwaliteit voor het rekenjaar 2018 berekend op circa 120.000 locaties (punten) langs het hoofdwegennet...

  31-01-2020

 7. Voorbeeldenboek fiets : toewerken naar het structureler meenemen van de fiets in rijksprojecten RWS Rapportendatabank

  02-2020

 8. De toekomst begint nu : jaarrapportage 2019: Impulsprogramma Circulaire Economie Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  Welke stappen op het gebied van circulair werken heeft Rijkswaterstaat in 2019 gemaakt? Wat gaat goed en waar moeten we nog een extra tandje zetten? Je leest het allemaal in deze jaarrapportage van het...

  02-2020

 9. Wat leren we van het transitiepad duurzame wegverhardingen? : een learning history

  Deze learning history gaat over het verhaal hoe Rijkswaterstaat met andere ogen ging kijken naar kansen voor duurzame wegverharding. Een verhaal over hoe een groep professionals olv Ron op pad ging. Deze...

  02-2020

 10. Verslag Nationale Conferentie week van circulaire economie en klimaat 3 februari 2020 RWS Rapportendatabank

  Beknopte samenvatting van de nationale conferentie circulaire economie die in de week van de CE op 3 februari 2020 in Den Haag plaatsvond.

  02-2020