Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2020

 1. De toekomst begint nu : jaarrapportage 2019: Impulsprogramma Circulaire Economie Rijkswaterstaat

  Welke stappen op het gebied van circulair werken heeft Rijkswaterstaat in 2019 gemaakt? Wat gaat goed en waar moeten we nog een extra tandje zetten? Je leest het allemaal in deze jaarrapportage van het...

  02-2020

 2. Verslag Nationale Conferentie week van circulaire economie en klimaat 3 februari 2020

  Beknopte samenvatting van de nationale conferentie circulaire economie die in de week van de CE op 3 februari 2020 in Den Haag plaatsvond.

  02-2020

 3. [Magazine] Uitdagend Complex: Stuwensemble Nederrijn en Lek gerenoveerd voor de toekomst

  In magazine ’Uitdagend complex’ kijken we alvast terug op het renovatieproject van het stuwensemble Nederrijn en Lek, dat zijn 5e jaar ingaat en zijn voltooiing nadert. De stuwen zijn straks...

  01-02-2020

 4. Antwoorden ivm uitzending Zembla 6 februari 2020 : granuliet wordt beschouwd als grond

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat hebben diverse vragen van Zembla beantwoord over met name het verondiepen van plassen met granuliet. En de discussie of granuliet gekenmerkt...

  05-02-2020

 5. Overzicht hinder scheepvaart Botlekbrug Q1 2020 versie 5

  Overzicht van de hinder in Q1 2020 voor met name de diepstekende schepen die de Botlekbrug moeten passeren. Overzicht wordt continu bijgewerkt.

  06-02-2020

 6. Mutatieoverzicht inkoopplanning Rijkswaterstaat februari 2020 GWW Werken 100 mio plus : overzicht van de mutaties tussen de inkoopplanning van Rijkswaterstaat editie november 2019 en februari 2020 voor GWW Werken 100mio+

  13-02-2020

 7. Water- en oeverplanten in de zoete Rijkswateren, MWTL meetjaar 2019

  Beschrijft de uitvoering en primaire resultaten van het MWTL Water- en Oeverplantenmeetnet in 2019.

  17-02-2020

 8. Omleiding gevaarlijke stoffen Eilandroute : omleiding voor cat. C, D en E

  Als de Botlekbrug is afgesloten moet het vervoer van gevaarlijke stoffen dat niet door de Botlektunnel (cat. D) kan, moet omrijden. In de omleiding is de Wantijbrug N3 ook afgesloten waardoor de omleiding...

  18-02-2020

 9. Watervogeltellingen op en nabij de proefsuppleties Galgenplaat en Schelphoek in de Oosterschelde : september-november 2019

  19-02-2020

 10. Mijn idee voor het Pannerdensch Kanaalgebied

  Het Pannerdensch Kanaal heeft een cruciale functie in het Nederlandse watersysteem. Het is ook een historische plek die samenhangt met het ontstaan van Rijkswaterstaat. Om deze bijzondere band met het...

  28-02-2020