Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2020

 1. Ontwerpbesluit en toelichting Legger rijkswaterstaatswerken met onderdeel vegetatielegger RWS Rapportendatabank

  14-01-2020

 2. Beeldenboek vegetatiebeheer grote rivieren

  14-01-2020

 3. Macrozoobenthosmonitoring in de Delta, MWTL 2018. Figuren en tabellen

  Macrozoobenthos in zoute wateren 2018 figuren en tabellen.
  Verklaring tabbladen
  1. Verantwoording
  2. EKR Maatlaat
  3. Bijzondere, nieuwe en verdwenen soorten
  4. Typische soorten

  16-01-2020

 4. Kennisdocument KRW- en OSPAR/KRM-beoordeling van zoute bodemdieren met de BEQI2 maatlat en de Margalef index RWS Rapportendatabank

  In dit kennisdocument wordt een overzicht gegeven van de RWS-methoden voor de beoordeling van zoute bodemdieren met de BEQI2 maatlat, en de OSPAR/KRM Margalef methode

  23-01-2020

 5. Objecttypenbibliotheek (OTL) versie 2.4 : de Objecttypenbibliotheek (OTL) met hierin de definities, eigenschappen en relaties van de relevante objecttypen van Rijkswaterstaat

  28-01-2020

 6. Infographic sluis Weurt RWS Rapportendatabank

  28-01-2020

 7. Instructie modelleren op basis van de OTL 2.4 : gebruikershandleiding bij het opbouwen en gebruiken van een datamodel voor een BIM projectdatabase op basis van de RWS Objecttypenbibliotheek (OTL) RWS Rapportendatabank

  28-01-2020

 8. Technisch voorbeeld COINS 2.0 container – op basis van de OTL versie 2.4 : voorbeeld van een COINS 2.0-container voor het werken met de Rijkswaterstaat Objecttypenbibliotheek (OTL) versie 2.4

  31-01-2020

 9. Verantwoordingsrapportage toetspunten : NSL monitoringsronde 2019 Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  In de monitoringstool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt de luchtkwaliteit voor het rekenjaar 2018 berekend op circa 120.000 locaties (punten) langs het hoofdwegennet...

  31-01-2020

 10. Voorbeeldenboek fiets : toewerken naar het structureler meenemen van de fiets in rijksprojecten RWS Rapportendatabank

  02-2020