Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2020

 1. Monitoring wegverkeergerelateerde informatiediensten en rijtaakondersteunende systemen vrachtverkeer 2019

  Uit de Monitor Vracht 2019 blijkt dat chauffeurs regelmatig informatiediensten raadplegen voor vertrek. Vooral smartphone apps zijn populair, deze worden door 47% van de chauffeurs gebruikt. Ook tijdens...

  13-01-2020

 2. Ontwerpbesluit en toelichting Legger rijkswaterstaatswerken met onderdeel vegetatielegger

  14-01-2020

 3. Beeldenboek vegetatiebeheer grote rivieren

  14-01-2020

 4. Kennisdocument KRW- en OSPAR/KRM-beoordeling van zoute bodemdieren met de BEQI2 maatlat en de Margalef index

  In dit kennisdocument wordt een overzicht gegeven van de RWS-methoden voor de beoordeling van zoute bodemdieren met de BEQI2 maatlat, en de OSPAR/KRM Margalef methode

  23-01-2020

 5. Infographic sluis Weurt

  28-01-2020

 6. Instructie modelleren op basis van de OTL 2.4 : gebruikershandleiding bij het opbouwen en gebruiken van een datamodel voor een BIM projectdatabase op basis van de RWS Objecttypenbibliotheek (OTL)

  28-01-2020

 7. Objecttypenbibliotheek (OTL) versie 2.4 : de Objecttypenbibliotheek (OTL) met hierin de definities, eigenschappen en relaties van de relevante objecttypen van Rijkswaterstaat

  28-01-2020

 8. Technisch voorbeeld COINS 2.0 container – op basis van de OTL versie 2.4 : voorbeeld van een COINS 2.0-container voor het werken met de Rijkswaterstaat Objecttypenbibliotheek (OTL) versie 2.4

  31-01-2020

 9. Verantwoordingsrapportage toetspunten : NSL monitoringsronde 2019 Rijkswaterstaat

  In de monitoringstool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt de luchtkwaliteit voor het rekenjaar 2018 berekend op circa 120.000 locaties (punten) langs het hoofdwegennet...

  31-01-2020

 10. Voorbeeldenboek fiets : toewerken naar het structureler meenemen van de fiets in rijksprojecten

  02-2020