Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2020

 1. Stow net fishery Ems 2019: Fish fauna study within the framework of water status monitoring in accordance with the WFD RWS Rapportendatabank

  01-2020

 2. Circulaire ontwerpprincipes Rijkswaterstaat [Factsheet] RWS Rapportendatabank

  Korte toelichting op de circulaire ontwerp principes die Rijkswaterstaat gebruikt bij het ontwerpen, beheren en onderhouden van de infrastructuur.

  01-2020

 3. Onderbouwing suppletieprogramma 2020-2023 [2020]

  Actualisatie van 2020 van het suppletieprogramma 2020-2023, inclusief een onderbouwing per locatie.

  01-01-2020

 4. Verkeershinder Wantijbrug (N3) Dordrecht : afsluitingen N3 RWS Rapportendatabank

  De Wantijbrug in de N3 is toe aan een renovatie. Van 20 januari tot 2 april is de Wantijbrug daarvoor afgesloten voor auto's, motoren en vrachtwagens. Nood- en hulpdiensten, (brom)fietsers en voetgangers...

  02-01-2020

 5. Zeegraskartering MWTL Waddenzee en Oosterschelde 2020 : excel figuren en tabellen

  Excel Figuren en Tabellen bij Zeegraskartering MWTL Waddenzee en Oosterschelde 2020

  07-01-2020

 6. De dichtheid van driehoeks- en quaggamosselen in het Markermeer : resultaten van de kartering uitgevoerd in 2019 RWS Rapportendatabank

  13-01-2020

 7. Monitoring wegverkeergerelateerde informatiediensten en rijtaakondersteunende systemen vrachtverkeer 2019 RWS Rapportendatabank

  Uit de Monitor Vracht 2019 blijkt dat chauffeurs regelmatig informatiediensten raadplegen voor vertrek. Vooral smartphone apps zijn populair, deze worden door 47% van de chauffeurs gebruikt. Ook tijdens...

  13-01-2020

 8. Ontwerpbesluit en toelichting Legger rijkswaterstaatswerken met onderdeel vegetatielegger RWS Rapportendatabank

  14-01-2020

 9. Beeldenboek vegetatiebeheer grote rivieren

  14-01-2020

 10. Macrozoobenthosmonitoring in de Delta, MWTL 2018. Figuren en tabellen

  Macrozoobenthos in zoute wateren 2018 figuren en tabellen.
  Verklaring tabbladen
  1. Verantwoording
  2. EKR Maatlaat
  3. Bijzondere, nieuwe en verdwenen soorten
  4. Typische soorten

  16-01-2020