Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2020

 1. Macrozoobenthosmonitoring in de Delta, MWTL 2019. Figuren en tabellen

  Macrozoobenthos in de zoute wateren 2019.
  Verklaring tabbladen:
  1. Verantwoording
  2. EKR Maatlaat
  3. Typische soorten
  4. Shannon en Margalev index
  5. Dichtheidsgroepen

  04-12-2020

 2. Project overgangen 2016-2020 : Verslag van het veldbezoek in 2020

  In 2016 en 2017 zijn op een dijk langs de Waddenzee in Friesland, ter hoogte van Oosterbierum, verschillende horizontale en verticale overgangen aangelegd. Om na te kunnen gaan welke type overgang in combinatie...

  11-12-2020

 3. Projectplan voor compenserende maatregelen opstuwing benedenstrooms van overnachtingshaven Spijk

  De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 27 november 2020, onder zaaknummer RWSZ2019-00002505, het besluit genomen om het projectplan vast te stellen voor de aanpassing van vijf kribben gelegen...

  17-12-2020

 4. Totaaloverzicht hinder scheepvaart Botlekbrug 2020 versie 5

  Overzicht van de hinder voor met name de diepstekende schepen die de Botlekbrug moeten passeren. Overzicht wordt continu bijgewerkt.

  18-12-2020

 5. Overzicht hinder scheepvaart Botlekbrug Q4 2020 versie 5

  Overzicht van de hinder in Q4 2020 voor met name de diepstekende schepen die de Botlekbrug moeten passeren. Overzicht wordt continu bijgewerkt.

  18-12-2020