Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2020

 1. Documenten herstel beekmondingen Maas : maatregelen volgens de Europese Kaderrichtlijn Water voor ecologisch herstel van beekmondingen langs de Maas

  Kaartmateriaal, fact sheets, folders, rapporten en ander informatiemateriaal over het ecologisch herstel van beekmondingen langs de Maas.

  27-11-2020

 2. Stresstest droogte Maas - Blootstelling en kwetsbaarheid bij de sluiscomplexen (KBN) [Memo]

  In dit memo wordt eerst een beknopte beschouwing gegeven van verschillende aspecten waaraan de sluiscomplexen in de Maas worden blootgesteld en de veranderingen hiervan in de toekomst. Vervolgens wordt...

  01-12-2020

 3. Project ViA15 - extra aandacht voor (bouw)hinder, geluid en natuur : aanvullende maatregelen van aannemerscombinatie GelreGroen

  Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de impact van project ViA15 op de woon- en leefomgeving te beperken. Deze zijn vastgelegd in het Tracébesluit ViA15 2017 en het wijziging Tracébesluit...

  01-12-2020

 4. Macrozoobenthosmonitoring in de Delta, MWTL 2019. Figuren en tabellen

  Macrozoobenthos in de zoute wateren 2019.
  Verklaring tabbladen:
  1. Verantwoording
  2. EKR Maatlaat
  3. Typische soorten
  4. Shannon en Margalev index
  5. Dichtheidsgroepen

  04-12-2020

 5. Project overgangen 2016-2020 : Verslag van het veldbezoek in 2020

  In 2016 en 2017 zijn op een dijk langs de Waddenzee in Friesland, ter hoogte van Oosterbierum, verschillende horizontale en verticale overgangen aangelegd. Om na te kunnen gaan welke type overgang in combinatie...

  11-12-2020

 6. Projectplan voor compenserende maatregelen opstuwing benedenstrooms van overnachtingshaven Spijk

  De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 27 november 2020, onder zaaknummer RWSZ2019-00002505, het besluit genomen om het projectplan vast te stellen voor de aanpassing van vijf kribben gelegen...

  17-12-2020

 7. Totaaloverzicht hinder scheepvaart Botlekbrug 2020 versie 5

  Overzicht van de hinder voor met name de diepstekende schepen die de Botlekbrug moeten passeren. Overzicht wordt continu bijgewerkt.

  18-12-2020

 8. Overzicht hinder scheepvaart Botlekbrug Q4 2020 versie 5

  Overzicht van de hinder in Q4 2020 voor met name de diepstekende schepen die de Botlekbrug moeten passeren. Overzicht wordt continu bijgewerkt.

  18-12-2020