Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2019

 1. Prinses Beatrixsluis : klaar voor de toekomst : magazine verbreding Lekkanaal en bouw 3e kolk Prinses Beatrixsluis

  Een terugblik in woord en beeld. Eerste exemplaar aangeboden aan H.K.H. Prinses Beatrix tijdens de opening van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis op 6 februari 2019.

  02-2019

 2. Inspiratie voor Natuurlijk Kapitaal : RWS projectvoorbeelden die aanspreken

  Brochure die op een laagdrempelig manier laat zien wat natuurlijk kapitaal kan betekenen voor de netwerken van RWS. Veel fotovoorbeelden van hoe ecosysteemdiensten kunnen worden toegepast op het areaal...

  02-2019

 3. Quickscan veiligheidsanalyse Voorlanden Hollandsche IJssel

  Doel van deze rapportage is het bieden van een beoordelingsmethode zodat de verschillende beheerders van hoge voorlanden deze op een gelijke manier kunnen beoordelen. Daarnaast staan in deze rapportage...

  02-2019

 4. Goed op weg met CO2 reductie : het CO2 managementplan 2018-2019 in het kort

  02-2019

 5. Making the circular economy work : guidance for regulators on enabling innovations for the circular economy (prevention and recycling of waste)

  A crucial element in the transition to the Circular Economy are the innovations at production and recycling facilities that aim at resource efficiency, the prevention of waste and the use of production...

  02-2019

 6. Instructie modelleren op basis van de OTL 2.3 : gebruikershandleiding bij het opbouwen en gebruiken van een datamodel voor een BIM projectdatabase op basis van de RWS Objecttypenbibliotheek (OTL)

  Instructie modelleren op basis van de Objecttypenbiblitoheek (OTL) 2.3.

  01-02-2019

 7. Informatiebehoefte WBI-BOI veldmetingen vanaf 2018, met focus op Wadden en IJsselmeergebied

  Dit document geeft een overzicht van WBI-BOI-gerelateerde informatiebehoeftes waar de WBI-BOI-veldmeetcampagnes voor golf- en windmetingen in de Waddenzee en het IJsselmeer(gebied) in moeten voorzien....

  06-02-2019

 8. Documentation of the TMAP parameter "Pollutants in seabird eggs" in The Netherlands in 2018

  07-02-2019

 9. Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023

  Het uitvoeringsprogramma geeft vorm aan de overgang naar een circulaire economie in de jaren 2019 tot en met 2023. Het programma laat zien welke concrete acties binnen de vijf prioritaire ketens (biomassa...

  08-02-2019

 10. Lijst areaalgegevens van aanleg naar beheer v.18 (bij nieuwbouw, reconstructie en onderhoud) [Areaaallijst]

  Op deze pagina vindt u de standaard Areaallijst . In een vraagspecificatie kan naar een projectspecifieke Areaallijst worden verwezen, gebaseerd op de standaard. In dat geval geldt de projectspecifieke...

  14-02-2019