Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2019

 1. Lijst areaalgegevens van aanleg naar beheer v.18 (bij nieuwbouw, reconstructie en onderhoud) [Areaaallijst]

  Op deze pagina vindt u de standaard Areaallijst . In een vraagspecificatie kan naar een projectspecifieke Areaallijst worden verwezen, gebaseerd op de standaard. In dat geval geldt de projectspecifieke...

  14-02-2019

 2. Areaalgegevens

  Areaalgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld de verharding, de markering, de groenvoorziening, bouwkundige gegevens van kunstwerken en Dynamisch Verkeersmanagementsystemen. Het betreft zowel de topografische...

  14-02-2019

 3. Circular textiles ready to market

  This guide shows results of the EU LIFE funded multi-stakeholder program, European Clothing Action Plan (ECAP). Over the past 3½ years industry leaders have shown that circular fashion and textiles...

  15-02-2019

 4. Voorbeeld COINS 2.0 container op basis van de OTL versie 2.3 : met uitgebreide inhoudsvoorbeelden

  18-02-2019

 5. Factsheet afsluiting A27 tussen knooppunt Everdingen en Lexmond : Zaterdag 2 maart 20.00 uur tot zondag 3 maart 20.00 uur

  Afsluiting A27

  19-02-2019

 6. RWS internet modeldocumenten : aanbestedingsdocumenten D&C (Design & Construct)

  19-02-2019

 7. Nadere beschrijving biodiversiteitsindicatoren Rijkswaterstaat

  De drie biodiversiteitsindicatoren species richness, Shannon index en bloemrijkdom vormen samen de beste beschrijving van biodiversiteit binnen het areaal van Rijkswaterstaat. Vanuit Rijkswaterstaat kan...

  19-02-2019

 8. Kader inrichting verzorgingsplaatsen

  Kader voor het inrichten / ontwerpen van verzorgingsplaatsen langs Nederlandse Rijkswegen

  20-02-2019

 9. Stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein : stremming sluis Driel: 20 februari t/m/ 8 mei 2019

  26-02-2019

 10. Typen deklagen op verbindingswegen op autosnelwegen : advies RWS typen deklagen op toe- en afritten

  De toe te passen mengsels voor de verschillende boogstralen worden in dit document genoemd.

  27-02-2019