Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2019

 1. Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade

  01-01-2019

 2. Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019

  01-01-2019

 3. Statistisch overzicht afvoeren en waterstanden Watersysteem Maas en Kanalen 1991-2015

  Het document “Kenmerkende waarden Maas” voorziet gebruikers van een beknopt en consistent overzicht van een beperkte reeks historische meetwaarden. Dit overzicht bevat een actuele statistische...

  08-01-2019

 4. Toetsing werking zoutwaterafvoersysteem Afsluitdijk : Den Oever en Kornwerderzand

  De Afsluitdijk met de spuisluiscomplexen bij Den Oever en Kornwerderzand belemmeren de visintrek tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Met de laatste beoordeling van de Ecologische kwaliteits-score in...

  10-01-2019

 5. CHARM : wij werken samen aan future-proof verkeersmanagement in Nederland

  CHARM is het grote programma (2015-2020), waarin RWS met Highways England (HE) een bestaand, standaard softwarepakket voor wegverkeersmanagement koos, (ieder voor zich) kocht en nu implementeert in alle...

  10-01-2019

 6. Beheer groenvoorzieningen Rijkswaterstaat : kansen ter verhoging van de biodiversiteit

  In deze rapportage ligt de focus op de verbetering in de uitvoer van het ecologische beheer en het geven van een stimulans om het groenbeheer ook in volgende jaren op ecologisch verantwoorde wijze uit...

  15-01-2019

 7. Belevingsmonitor vrachtwagenchauffeurs 2018 : landelijk rapport

  Tweejaarlijks voert Rijkswaterstaat een tevredenheidsonderzoek uit onder vrachtwagenchauffeurs. Hierin worden de prestatieindicatoren (KPI's) voor tevredenheid over het wegbeheer gemeten. Aan dit kwantitatief...

  28-01-2019

 8. Jaarrapport 2018 milieumetingen baggerspeciedepot IJsseloog - Ketelmeer

  Overzicht van exploitatie baggerspeciedepot IJsseloog

  29-01-2019

 9. Water- en oeverplanten in de zoete rijkswateren, MWTL meetjaar 2018

  29-01-2019

 10. Inspiratiegids circulair ontwerp : met tien voorbeeld cases

  De Inspiratiegids circulair ontwerp presenteert tien uiteenlopende voorbeelden van circulaire producten. Deze voorbeelden variëren van verpakkingen tot elektronische producten, tot materialen voor...

  02-2019