Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2019

 1. Opwaardering Twentekanalen : voorheen bekend als: Verruiming Twentekanalen fase 2 [projectinformatie] RWS Rapportendatabank

  01-2019

 2. Verbreding A27 Houten - Hooipolder : samenvatting Trac├ębesluit en saneringsbesluit RWS Rapportendatabank

  De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Tracébesluit (TB) A27 Houten - Hooipolder en het Saneringsbesluit (SB) A27 Houten - Hooipolder vastgesteld. In dit tracébesluit...

  01-2019

 3. Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade

  01-01-2019

 4. Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019

  01-01-2019

 5. Statistisch overzicht afvoeren en waterstanden Watersysteem Maas en Kanalen 1991-2015 RWS Rapportendatabank

  Het document “Kenmerkende waarden Maas” voorziet gebruikers van een beknopt en consistent overzicht van een beperkte reeks historische meetwaarden. Dit overzicht bevat een actuele statistische...

  08-01-2019

 6. Toetsing werking zoutwaterafvoersysteem Afsluitdijk : Den Oever en Kornwerderzand RWS Rapportendatabank

  De Afsluitdijk met de spuisluiscomplexen bij Den Oever en Kornwerderzand belemmeren de visintrek tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Met de laatste beoordeling van de Ecologische kwaliteits-score in...

  10-01-2019

 7. CHARM : wij werken samen aan future-proof verkeersmanagement in Nederland RWS Rapportendatabank

  CHARM is het grote programma (2015-2020), waarin RWS met Highways England (HE) een bestaand, standaard softwarepakket voor wegverkeersmanagement koos, (ieder voor zich) kocht en nu implementeert in alle...

  10-01-2019

 8. Macrozoobenthos in O2-wateren Figuren en tabellen MWTL 2017 [Macrozoobenthosmonitoring in de zoute Rijkswateren, Haringvliet-West, Nieuwe Waterweg, Noordzeekanaal]

  Macrozoobenthos in O2-wateren Figuren en tabellen MWTL 2017.
  Deze rapportage is onderdeel van het project MWTL: MWTL Macrozoobenthos Waddenzee en Eems-Dollard 2017

  De rapportage bevat de volgende...

  21-01-2019

 9. Belevingsmonitor vrachtwagenchauffeurs 2018 : landelijk rapport RWS Rapportendatabank

  Tweejaarlijks voert Rijkswaterstaat een tevredenheidsonderzoek uit onder vrachtwagenchauffeurs. Hierin worden de prestatieindicatoren (KPI's) voor tevredenheid over het wegbeheer gemeten. Aan dit kwantitatief...

  28-01-2019

 10. Jaarrapport 2018 milieumetingen baggerspeciedepot IJsseloog - Ketelmeer RWS Rapportendatabank

  Overzicht van exploitatie baggerspeciedepot IJsseloog

  29-01-2019