Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2019

 1. Zeegraskartering Oosterschelde en Westerschelde : meetjaar 2019

  Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijke ecologische informatie over haar natte beheersgebieden (kust- en riviergebieden). In de kustgebieden wordt hierin onder...

  09-12-2019

 2. Richtlijnen rivieren : vormgeving van en inrichting rond stuwen

  De bestaande Richtlijnen Vaarwegen 2017 beperken zich tot vaarwegen zonder stroming of met een langsstroomsnelheid minder dan 0,5 m/s. Vaarwegbeheerder Rijkswaterstaat heeft ook behoefte aan integrale...

  12-12-2019

 3. Objecttypenbibliotheek (OTL) versie 2.4-rc8 : De Objecttypenbibliotheek (OTL) met hierin de definities, eigenschappen en relaties van de relevante objecttypen van Rijkswaterstaat

  13-12-2019

 4. Richtlijnen rivieren - crossings

  De bestaande Richtlijnen Vaarwegen beperken zich tot vaarwegen zonder stroming of met een langsstroomsnelheid minder dan 0,5 m/s. De beheerder Rijkswaterstaat heeft behoefte aan integrale richtlijnen voor...

  13-12-2019

 5. Richtlijnen Rivieren - dwarsstroomgradiƫnten : toetsen van geldigheid dwarsstroom criteria

  De bestaande Richtlijnen Vaarwegen 2017 beperken zich tot vaarwegen zonder stroming of met een langsstroomsnelheid minder dan 0,5 m/s. De beheerder Rijkswaterstaat heeft behoefte aan integrale richtlijnen...

  17-12-2019

 6. Validatie HARMONIE met operationele voorspellingmodellen in Noordzee : KPP 2019 B&O Algemeen

  Samenvatting Operationele RWsOS systemen voor de golf- en waterstandsverwachtingen langs de Nederlandse Kust en op het IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer en Randmeren) maken momenteel gebruik van...

  17-12-2019

 7. Watersysteemrapportage Randmeren Oost: Ontwikkeling op waterkwaliteit, -kwantiteit, veiligheid en gebruik

  Deze folder geeft een samenvatting en visuele weergave van de watersyteemrapportage Randmeren Oost (2019).

  19-12-2019

 8. Soortensamenstelling en abundantie van fytobenthos uit de Rijkswateren 2019 : MWTL meetjaar 2019

  In het meetjaar 2019 zijn op diverse meetpunten in de zoete rijkswateren fytobenthosmon-sters verzameld. In opdracht van Rijkswaterstaat CIV zijn deze monsters geanalyseerd op kie-zelwieren volgens RW...

  19-12-2019