Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2019

 1. Richtlijnen rivieren - crossings

  De bestaande Richtlijnen Vaarwegen beperken zich tot vaarwegen zonder stroming of met een langsstroomsnelheid minder dan 0,5 m/s. De beheerder Rijkswaterstaat heeft behoefte aan integrale richtlijnen voor...

  13-12-2019

 2. Geschiktheid waterbodem voor het plaatsen van spudpalen

  In voorhavens van sluizen meren schepen normaal gesproken af aan remmingen om te wachten of overnachten. Een alternatief voor afmeren aan remmingen is het plaatsen van een spudpaal: een verticale buiz...

  16-12-2019

 3. Richtlijnen Rivieren - dwarsstroomgradiƫnten : toetsen van geldigheid dwarsstroom criteria

  De bestaande Richtlijnen Vaarwegen 2017 beperken zich tot vaarwegen zonder stroming of met een langsstroomsnelheid minder dan 0,5 m/s. De beheerder Rijkswaterstaat heeft behoefte aan integrale richtlijnen...

  17-12-2019

 4. Validatie HARMONIE met operationele voorspellingmodellen in Noordzee : KPP 2019 B&O Algemeen

  Samenvatting Operationele RWsOS systemen voor de golf- en waterstandsverwachtingen langs de Nederlandse Kust en op het IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer en Randmeren) maken momenteel gebruik van...

  17-12-2019

 5. Watersysteemrapportage Randmeren Oost: Ontwikkeling op waterkwaliteit, -kwantiteit, veiligheid en gebruik

  Deze folder geeft een samenvatting en visuele weergave van de watersyteemrapportage Randmeren Oost (2019).

  19-12-2019

 6. Soortensamenstelling en abundantie van fytobenthos uit de Rijkswateren 2019 : MWTL meetjaar 2019

  In het meetjaar 2019 zijn op diverse meetpunten in de zoete rijkswateren fytobenthosmon-sters verzameld. In opdracht van Rijkswaterstaat CIV zijn deze monsters geanalyseerd op kie-zelwieren volgens RW...

  19-12-2019

 7. Topvervlakking Maas : het effect van golfvormen, bergingsgebieden en rivierverruiming

  Op verzoek van RWS-ZN is onderzocht hoe groot de topvervlakking is op de Maas en welke gebieden langs de Maas het meest hieraan bijdragen. Dit inzicht is belangrijk met het oog op toekomstige veranderingen...

  23-12-2019