Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2019

 1. Rijkswaterstaat Informatievoorziening Aansluitvoorwaarden : RIVA (2019)

  RWS gaat conform de i-Strategie werken met vaste bouwstenen voor de IV-dienstverlening. In dit rapport staan de actuele bouwstenen beschreven die opdrachtnemers moeten gebruiken in projecten.

  30-06-2019

 2. ECAP and used textiles

  Het European Clothing Action Plan (ECAP) heeft als doel textielconsumptie te verminderen en recyclen van textiel te verbeteren in Europa. Een van de werkpakketten in het kader van ECAP is gericht op het...

  07-2019

 3. Aanvalsplan gft-afval en textiel : naar meer en schonere deelstromen

  In een verkenning naar de kwaliteit van deelstromen (in 2018) is geconcludeerd dat met name gft-afval en textiel kwetsbare stromen zijn voor verontreinigingen. In 2019 starten vanuit VANG-HHA verschillende...

  07-2019

 4. Dutch seafloor litter monitoring in the North Sea : International Bottom Trawl Survey 2019

  07-2019

 5. Versterking Houtribdijk voor een veilig IJsselmeergebied

  Rijkswaterstaat versterkt de Houtribdijk, tussen Enkhuizen en Lelystad, zodat deze weer voldoet aan de veiligheidsnorm van de Waterwet.

  07-2019

 6. Reinforcement of the Houtribdijk : for a safer IJsselmeer region

  The Houtribdijk no longer meets the safety norm laid down in the Water Act. In response, Rijkswaterstaat is reinforcing this dike between Lelystad and Enkhuizen with sand and stone. Sandy reinforcement...

  07-2019

 7. Substraatkartering van de oevergeulen bij langsdammen in de Waal

  De aanleg van drie langsdammen in de Waal nabij Tiel is in 2016 afgerond. Deze langsdammen hebben onder andere tot doel de invloed van scheepvaart op de oevers te verminderen en ecologische kansen te ...

  05-07-2019

 8. Invulinstructie onteigeningslijst : invulinstructie voor het invullen van de lijst van te onteigenen onroerende zaken (titel II en titel IV)

  08-07-2019

 9. Onteigeningslijst : format van de lijst van te onteigenen onroerende zaken (titel II en titel IV)

  08-07-2019

 10. Kader veiligheidsvoorzieningen verdiepte wegen, korte overkappingen en gedeeltelijk gesloten constructies : verkorte aanduiding: RVC [2019]

  Dit kader moet binnen Rijkswaterstaat worden gebruikt bij het vaststellen van de benodigde technische veiligheidsvoorzieningen bij nieuw te realiseren verdiepte wegen, korte overkappingen en andere objecten...

  09-07-2019