Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2019

 1. Ontregeling brugbediening zit in een klein hoekje : afstemming voorkomt verstoringen

  Met deze folder vraagt Rijkswaterstaat aan wegbeheerders als gemeenten en provincies om eerst met Rijkswaterstaat af te stemmen als ze op of rond een op afstand bediende beweegbare brug werkzaamheden gaan...

  06-2019

 2. Lichtkogel trenddossier: Opkomende stoffen

  06-2019

 3. Verkenning varianten afvoerverdeling Rijntakken in de context van de overstromingsrisicobenadering

  Voor het water dat bij Lobith via de Rijn ons land binnenkomt, is in 2006 door het beleid vastgesteld hoe de toen geldende maatgevende afvoer van 16.000 m3/s verdeeld dient te worden over de riviertakken....

  06-2019

 4. Monitoring wegverkeergerelateerde informatiediensten en rijtaakondersteunende systemen 2018

  De monitor wegverkeergerelateerde informatiediensten 2018 laat zien dat automobilisten de transitiepaden van de Routekaart Beter Geïnformeerd Op Weg (BGOW) zijn ingeslagen. Zo is het zelfgerapporteerd...

  06-2019

 5. Productspecificaties doorrijprofielen : de meting en presentatie van doorrijhoogten en -breedten van objecten op verschillende essentiƫle punten boven de rijbaan

  Doorrijprofielen geven de doorrijhoogten en -breedten van kunstwerken (viaducten, portalen, bruggen et cetera) aan op verschillende belangrijke punten boven de snelweg. De doorrijprofielen zijn met name...

  01-06-2019

 6. Gebiedsdossier oppervlaktewaterwinning Brakel

  Dit gebiedsdossier oppervlaktewaterwinning Brakel beschrijft de feitelijke kenmerken en de risico’s bij het veiligstellen van de bron van de oppervlaktewaterwinning bij Brakel van drinkwaterbedrijf...

  03-06-2019

 7. Kwel in de uiterwaarden : een onderzoek naar de kwelsituaties in vijf uiterwaard wateren

  Rijkswaterstaat heeft als beheerder van de grote rivieren en haar uiterwaarden verschillende maatregelen genomen om de kwaliteit hiervan te verbeteren. Mede door de eisen van de KRW is ze continu bezig...

  06-06-2019

 8. Toetsing zoutwaterafvoersystemen Afsluitdijk : Den Oever en Kornwerderzand

  Door de aanleg van de Afsluitdijk werd vismigratie tussen de Waddenzee en het IJsselmeer ernstig belemmerd. In 2015 is de maatregel visvriendelijk spuisluisbeheer ingevoerd om de trek van vissen naar de...

  06-06-2019

 9. Factsheets behorend bij Inkoopplanning Rijkswaterstaat juni 2019 : factsheets GWW Werken

  Factsheets behorend bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken, publicatiedautm 13 juni 2019. Betreft factsheets van de volgende projecten: A12/A27 Ring Utrecht Prestatiecontract Hoofdvaarweg L...

  13-06-2019

 10. Mutatieoverzicht GWW Werken : GWW Werken (>100 mio) : versie 13 juni 2019

  Dit overzicht presenteert de mutaties tussen de Inkoopplanning februari 2019 en Inkoopplanning juni 2019 voor GWW Werken groter dan 100 miljoen euro.

  13-06-2019