Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2018

 1. Samen mogelijk maken : veranderopgave Omgevingswet Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  08-02-2018

 2. Corporate Innovatieprogramma Jaaroverzicht 2017 RWS Rapportendatabank

  Het Corporate Innovatieprogramma (CIP) is dé centrale plek van Rijkswaterstaat waar we innovaties signaleren, stimuleren, faciliteren en koppelen aan concrete projecten. Met verschillende partijen,...

  12-02-2018

 3. Eind- en deelevaluaties programma's Ruimte voor de Rivier en Zandmaas/Grensmaas RWS Rapportendatabank

  Op 19 december 2006 is met het unaniem instemmen van de Planologische Kernbeslissing - Ruimte voor de Rivier (deel 4), door zowel de Eerste als de Tweede Kamer, van start gegaan met het programma Ruimte...

  14-02-2018

 4. Disclaimer BIM-validatietool RWS Rapportendatabank

  De BIM-validatietool is een hulpmiddel dat door Rijkswaterstaat (RWS) wordt gebruikt om geautomatiseerd een aantal controles uit te voeren op een informatielevering via een COINS-container.
  Met BIM...

  18-02-2018

 5. Overzicht validatieregels BIM-validatietool : toets BIM-data bij RWS aanleg- en onderhoudsprojecten RWS Rapportendatabank

  De technische kenmerken waarop een BIM-container wordt gecontroleerd zijn te verdelen in de drie categorieen COINS, OTL en GML;
  1. COINS validatie (Constuctieve objecten en de INtegratie van Processen...

  18-02-2018

 6. Veelgestelde vragen BIM-validatietool : toetst BIM-data bij RWS aanleg- onderhoudsprojecten RWS Rapportendatabank

  18-02-2018

 7. Toelichting BIM-validatietool : toets BIM-data bij RWS aanleg- en onderhoudsprojecten RWS Rapportendatabank

  De BIM-validatietool is een voorziening om geautomatiseerd een aantal technische controles uit te voeren op een BIM-container, ook wel Coinscontainer genoemd. De tool dient als hulpmiddel om de kwaliteit...

  18-02-2018

 8. Noordervaart in de toekomst 2018-2022 : gepresenteerd bij Heemkundevereniging Nederweert op 20 februari 2018 RWS Rapportendatabank

  Een beknopte presentatie over de plannen van de werkzaamheden aan de Noordervaart, die niet meer opengesteld is voor de scheepvaart vanaf eind 2017.

  19-02-2018

 9. Pilot voorlandoplossing Houtribdijk Interim-rapportage februari 2018 RWS Rapportendatabank

  De pilot voorlandoplossing Houtribdijk bestaat uit de aanleg van een proefsectie met een voor de dijk gelegen zandaanvulling inclusief monitoringsprogramma, data-analyse en het opstellen van toets- en...

  21-02-2018

 10. Onderzoeksproject Natuurlijk Kapitaal Rijkswaterstaat: Ecosysteemtypen en ecosysteemdiensten op door Rijkswaterstaat beheerd areaal RWS Rapportendatabank

  Het CBS werkt aan het opstellen van natuurlijk kapitaal rekeningen voor Nederland. Bijgesloten rapport is een uitsnede van dit onderzoek voor het areaal dat door RWS wordt beheerd. RWS werkt aan een methodiek...

  22-02-2018