Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2018

 1. Zeegraskartering MWTL Waddenzee Eems Dollard 2017

  Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijke ecologische informatie over haar natte beheersgebieden (kust- en riviergebieden). In de kustgebieden wordt hierin onder...

  11-01-2018

 2. Onderzoek AfvalWeg : scriptie RWS Rapportendatabank

  11-01-2018

 3. Verkenning voorbeeldenboek Biodiversiteit RWS RWS Rapportendatabank

  Voor de verkenning van het voorbeeldenboek zijn interviews gehouden met 23 collega’s en circa 10 externen. Daaruit is gebleken dat er al diverse goede voorbeelden aanwezig zijn om een database mee...

  12-01-2018

 4. Aanvraagformulier om een ontgrondingsvergunning

  Het standaard aanvraagformulier voor een Ontgrondingenwetvergunning

  12-01-2018

 5. Duurzaamheid in het Reevesluis complex : 1e tussenstand RWS Rapportendatabank

  In het begin van het jaar 2017 is aan het projectteam gevraagd om te onderzoeken wat er nog aan duurzaamheid kan worden toegevoegd. In de periode vanaf ongeveer februari 2017 is dit onderzocht. Met behulp...

  15-01-2018

 6. Blauwalgenbloei in de Zuidelijke Randmeren 2014-2017 : studie naar de oorzaak van blauwalgenbloei in de Zuidelijke Randmeren RWS Rapportendatabank

  Blauwalgenbloei kan schadelijk zijn voor mens en dier en duid vaak op een slechte balans in een watersysteem. Blauwalgen bloei is aanwezig in de Zuidelijke Randmeren en om recreatie en een goede balans...

  15-01-2018

 7. Verbeteren veiligheid Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar de oorzaak van aanvaringen op de vaarweg Lemmer Delfzijl in de periode 2016-2016. Uitgevoerde en voorgenomen maatregelen voor verbeteren van de veiligheid.

  25-01-2018

 8. Verkennende studie naar het belang van golfopzet voor WBI2023 RWS Rapportendatabank

  Begin 2018 heeft SVASEK een verkennende studie uitgebracht naar de relevantie van golfopzet voor het WBI, het Wettelijk Beoordelings-Instrumentarium voor de primaire waterkeringen. Golfopzet (in het Engels:...

  29-01-2018

 9. Perspectief op schaarste : inzicht in materiaal schaarste in areaal Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  Het onderzoek richt zich op de centrale vraag: "In welk type assets van Rijkswaterstaat bevinden zich momenteel schaarse materialen en voor welke materialen is dit in de toekomst (2020-2050) te verwachten?...

  30-01-2018

 10. Gladheid op voegovergangen: subjectieve en objectieve metingen

  30-01-2018