Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2018

 1. Kernkwaliteiten van het Noordzeekanaal RWS Rapportendatabank

  01-2018

 2. Aanpassing A27/A12 Ring Utrecht : werk in voorbereiding RWS Rapportendatabank

  Vanaf 2020 wordt de A27/A12 Ring Utrecht aangepast. Tot die tijd voert Rijkswaterstaat voorbereidende werkzaamheden uit. U leest daar meer over in deze factsheet.

  01-2018

 3. Dijkversterking Marken : bescherming en veiligheid in de toekomst RWS Rapportendatabank

  01-2018

 4. De grootste onderhoudsopgave ooit : samenwerken aan een bereikbaar Zuid-Holland : planning groot onderhoud tot circa 2030 RWS Rapportendatabank

  01-2018

 5. Werkzaamheden aan Haringvlietbrug (A29) : weekendafsluitingen Haringvlietbrug januari en februari 2018 RWS Rapportendatabank

  01-2018

 6. Werkzaamheden aan Haringvlietbrug (A29) : weekendafsluitingen januari en februari 2018; gevolgen voor de Scheepvaart RWS Rapportendatabank

  01-2018

 7. Onderzoek grondwaterbemaling : aanpassing A27/A12 Ring Utrecht RWS Rapportendatabank

  03-01-2018

 8. Kansen voor natuur binnen RWS-terreinen : een eerste verkenning RWS Rapportendatabank

  Uit deze verkennende studie blijkt dat de beschikbare basisbestanden voldoende informatie en details bevatten om een zinvolle analyse te maken van de kansen voor robuuste natuur in en om de RWS-terreinen....

  09-01-2018

 9. Verkenning afwegingskader biodiversiteit RWS Rapportendatabank

  Het maken van een afweging is een proces waarin drie stappen te onderscheiden zijn: 1) probleemidentificatie en gegevensverzameling (intelligentie/intelligence), 2) genereren van alternatieve oplossingen...

  10-01-2018

 10. Pilot beheer en inzaaien bloemrijke dijken Amsterdam Rijkanaal RWS Rapportendatabank

  Op twee onderzoekslocaties (Nieuwegein en Schalkwijk/’t Goy) is in 2017 de nulsituatie van de vegetatie opgenomen in 16 opname plots (4 bij 4 meter PQ) per locatie. Op beide locaties zijn gemiddeld...

  10-01-2018