Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2018

 1. Dijkversterking Marken : bescherming en veiligheid in de toekomst RWS Rapportendatabank

  01-2018

 2. De grootste onderhoudsopgave ooit : samenwerken aan een bereikbaar Zuid-Holland : planning groot onderhoud tot circa 2030 RWS Rapportendatabank

  01-2018

 3. Werkzaamheden aan Haringvlietbrug (A29) : weekendafsluitingen Haringvlietbrug januari en februari 2018 RWS Rapportendatabank

  01-2018

 4. Werkzaamheden aan Haringvlietbrug (A29) : weekendafsluitingen januari en februari 2018; gevolgen voor de Scheepvaart RWS Rapportendatabank

  01-2018

 5. Onderbouwing derde actualisatie suppletieprogramma 2016-2019 [2018]

  Actualisatie van 2018 van het suppletieprogramma 2016-2019, inclusief een onderbouwing per locatie.

  01-01-2018

 6. Onderzoek grondwaterbemaling : aanpassing A27/A12 Ring Utrecht RWS Rapportendatabank

  03-01-2018

 7. Kansen voor natuur binnen RWS-terreinen : een eerste verkenning RWS Rapportendatabank

  Uit deze verkennende studie blijkt dat de beschikbare basisbestanden voldoende informatie en details bevatten om een zinvolle analyse te maken van de kansen voor robuuste natuur in en om de RWS-terreinen....

  09-01-2018

 8. Verkenning afwegingskader biodiversiteit RWS Rapportendatabank

  Het maken van een afweging is een proces waarin drie stappen te onderscheiden zijn: 1) probleemidentificatie en gegevensverzameling (intelligentie/intelligence), 2) genereren van alternatieve oplossingen...

  10-01-2018

 9. Pilot beheer en inzaaien bloemrijke dijken Amsterdam Rijkanaal RWS Rapportendatabank

  Op twee onderzoekslocaties (Nieuwegein en Schalkwijk/’t Goy) is in 2017 de nulsituatie van de vegetatie opgenomen in 16 opname plots (4 bij 4 meter PQ) per locatie. Op beide locaties zijn gemiddeld...

  10-01-2018

 10. Biodiversiteitsscan groenbeheerplannen : een studie naar de kansen voor biodiversiteit in de arealen van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland RWS Rapportendatabank

  De SWOT-analyse van het onderhoudsproces geeft input voor het beantwoorden van de kernvragen ten aanzien van kwaliteitsborging. Een belangrijke conclusie is dat het onderhoudsproces op hoofdlijnen voldoet...

  10-01-2018