Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2018

 1. Pilot zandige vooroever Houtribdijk : guideline vergunningen RWS Rapportendatabank

  In aanvulling op de in het voorjaar van 2015 beschikbaar gestelde ‘lessons-learned’ van het voor de aanleg van de proefsectie doorlopen vergunningenproces zijn nu ook de procedures voor een...

  2018

 2. Pilot zandige vooroever Houtribdijk : hoofdrapportage RWS Rapportendatabank

  In de periode van 2014 tot 2018 is een pilot uitgevoerd voor een zandige versterking van de Houtribdijk. In 2013 was al onderzocht of de benodigde versterking van de Houtribdijk gedeeltelijk met zand zou...

  2018

 3. Watervogeltellingen bij afgaand tij op en nabij de proefsuppleties Galgeplaat en Schelphoek in de Oosterschelde, september-november 2017 RWS Rapportendatabank

  2018

 4. Pilot zandige vooroever Houtribdijk : lessons-learned aanleg RWS Rapportendatabank

  Belangrijk onderdeel van de pilot voorlandoplossing Houtribdijk is de aanleg van een proefsectie in de periode juli tot september 2014 door DE Combinatie (samenwerkingsverband tussen van Oord en Boskalis)....

  2018

 5. Pilot zandige vooroever Houtribdijk: Lessons-learned vergunningen RWS Rapportendatabank

  Deze rapportage doet verslag van de aandachts- en leerpunten die tijdens het vergunningentraject voor de aanleg van de proefsectie pilot voorlandoplossing Houtribdijk naar voren zijn gekomen. Er wordt...

  2018

 6. MWTL meetnet water- en oeverplanten : jaarrapportage 2017

  01-2018

 7. Renovatie Waalbrug Nijmegen : wat gaan we doen RWS Rapportendatabank

  De Waalbrug is een belangrijke schakel voor zowel het lokale verkeer in Nijmegen als de regionale verbinding met Arnhem. Deze tachtig jaar oude monumentale brug wordt gerenoveerd zodat al het verkeer er...

  01-2018

 8. Kernkwaliteiten van het Noordzeekanaal RWS Rapportendatabank

  01-2018

 9. Aanpassing A27/A12 Ring Utrecht : werk in voorbereiding RWS Rapportendatabank

  Vanaf 2020 wordt de A27/A12 Ring Utrecht aangepast. Tot die tijd voert Rijkswaterstaat voorbereidende werkzaamheden uit. U leest daar meer over in deze factsheet.

  01-2018

 10. Dijkversterking Marken : bescherming en veiligheid in de toekomst RWS Rapportendatabank

  01-2018