Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2018

 1. Dodelijke verkeersongevallen op Rijkswegen in 2016 : analyse van ongevals- en letselfactoren en daaruit volgende aanknopingspunten voor maatregelen RWS Rapportendatabank

  In opdracht van Rijkswaterstaat heeft SWOV onderzoek gedaan naar de dodelijke ongevallen die in 2016 op rijkswegen hebben plaatsgevonden. Het hoofddoel van het onderzoek was te leren van de ongevallen...

  2018

 2. PDF-Kaart geluidmaatregelen A17 Moerdijk RWS Rapportendatabank

  2018

 3. A0 poster herinrichting Maasoevers en -uiterwaarden RWS Rapportendatabank

  Posterversie op A0 formaat van de overzichtskaart met werklocaties herinrichting Maasoevers en -uiterwaarden; werken aan ecologisch herstel van de Maas volgens de Kaderrichtlijn Water

  2018

 4. Habitattypenkaart voor Natura 2000-gebieden

  2018

 5. Woningbouw en hittestress in een veranderend klimaat : testbed Den Haag

  Aanleiding voor deze studie is de beleidsopgave van Nederland om tot 2040 nog één miljoen additionele woningen te bouwen (EIB, 2015), waarvan naar verwachting een groot deel...

  2018

 6. Aerosol Optical Depth and Cloud Parameters from Ascension Island retrieved with a UV-depolarization Lidar : An outlook on the validation

  Aerosol-Cloud Interactions (ACIs) are one of the least understood climate feedbacks. Ground-based remote sensing has a large potential to study these interactions. In this study a UV-depolarisation...

  2018

 7. Hypocenter Estimation of Detected Event near Venlo on September 3rd 2018

   

  The hypocenter of the recorded earthquake on September 3rd 2018 close to Venlo has been determined. Data from a local network, managed by the seismic contractor Q-con, were...

  2018

 8. Legger Waterstaatswerken Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  2018

 9. Pilot zandige vooroever Houtribdijk : guideline ontwerp en beoordeling van dijk-voorlandsystemen RWS Rapportendatabank

  De pilot voorlandoplossing Houtribdijk was expliciet gericht op het sneller en beter onderbouwd kunnen realiseren van zandige versterkingswerken voor met name de belastingomstandigheden in de grotere meren....

  2018

 10. Pilot zandige vooroever Houtribdijk : guideline vergunningen RWS Rapportendatabank

  In aanvulling op de in het voorjaar van 2015 beschikbaar gestelde ‘lessons-learned’ van het voor de aanleg van de proefsectie doorlopen vergunningenproces zijn nu ook de procedures voor een...

  2018