Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2018

 1. Robuust SMA

  In het kader van de CROW-Werkgroep Volumetrisch ontwerp en bedrijfscontrole steenskeletmengsels zijn diverse onderzoeken uitgevoerd op SMA. Er zijn kernen geboord uit goede en minder goed...

  2018

 2. Schadeformulier vaarweggebruiker

  2018

 3. OSPAR Beach litter monitoring in the Netherlands 2012-2017 : annual report

  2018

 4. Dodelijke verkeersongevallen op Rijkswegen in 2016 : analyse van ongevals- en letselfactoren en daaruit volgende aanknopingspunten voor maatregelen

  In opdracht van Rijkswaterstaat heeft SWOV onderzoek gedaan naar de dodelijke ongevallen die in 2016 op rijkswegen hebben plaatsgevonden. Het hoofddoel van het onderzoek was te leren van de ongevallen...

  2018

 5. PDF-Kaart geluidmaatregelen A17 Moerdijk

  2018

 6. A0 poster herinrichting Maasoevers en -uiterwaarden

  Posterversie op A0 formaat van de overzichtskaart met werklocaties herinrichting Maasoevers en -uiterwaarden; werken aan ecologisch herstel van de Maas volgens de Kaderrichtlijn Water

  2018

 7. Woningbouw en hittestress in een veranderend klimaat : testbed Den Haag

  Aanleiding voor deze studie is de beleidsopgave van Nederland om tot 2040 nog één miljoen additionele woningen te bouwen (EIB, 2015), waarvan naar verwachting een groot deel...

  2018

 8. Aerosol Optical Depth and Cloud Parameters from Ascension Island retrieved with a UV-depolarization Lidar : An outlook on the validation

  Aerosol-Cloud Interactions (ACIs) are one of the least understood climate feedbacks. Ground-based remote sensing has a large potential to study these interactions. In this study a UV-depolarisation...

  2018

 9. Hypocenter Estimation of Detected Event near Venlo on September 3rd 2018

   

  The hypocenter of the recorded earthquake on September 3rd 2018 close to Venlo has been determined. Data from a local network, managed by the seismic contractor Q-con, were...

  2018

 10. Legger Waterstaatswerken Rijkswaterstaat

  2018