Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2018

 1. Levensduurverlengend onderhoud met verjongingsmiddelen (LVOv) ; toelichting op de weg naar implementatie

   

  In 2008 is vanuit het Corporate Innovatie Programma een marktconsultatie gehouden met de vraag of er marktpartijen waren die een idee hadden om de levensduur van ZOAB door...

  2018

 2. Kennisuitwisseling met China over ZOAB en asfaltonderhoud

   

  In september 2017 ging een delegatie bestaande uit RWS medewerkers en marktpartijen naar China om kennis uit te wisselen op het gebied van ZOAB en asfaltonderhoud. Een zeer terechte vraag...

  2018

 3. Membranen voor asfaltconstructies voor stalen bruggen

  Asfaltconstructies op orthotrope stalen brugdekken bestaan, als er geluidsreductie nodig is, uit de volgende opbouw: staal/primer/ondermembraan/gietasfalt/bovenmembraan/ZOAB. Zo’n...

  2018

 4. Hoe Rijkswaterstaat omgaat met niet-standaard technieken

   

  Om in te spelen op de vragen van opdrachtgevers worden door de marktpartijen diverse nieuwe technieken en nieuwe machines ontwikkeld. Te denken...

  2018

 5. NL-LAB: Analyse data 2012 – 2017 - Vergelijk lab- en praktijkmenging en -verdichting

  In het NL-LAB programma, gestart in 2012, wordt een referentiekader voor asfaltverhardingen opgebouwd. Het referentiekader kan gebruikt worden om veranderingen in prestaties tijdig te signaleren,...

  2018

 6. Rijkswaterstaats validatie van niet-standaard asfaltmengsels met de ‘blauwdruk’

  In Rijkswaterstaats werken mogen alleen voor de toepassing geschikte asfaltmengsels worden toegepast. Dit kunnen standaard asfaltmengsels uit de RAW 2015 zijn, maar de aannemer heeft ook de vrijheid...

  2018

 7. Broedvogels in Nederland 2016

  2018

 8. Vloeistofdichte asfaltconstructie op betonnen kunstwerken : de nieuwe RTD 1009: 2016 en wat is er is gewijzigd

  Het Rijks Technisch Document (RTD) 1009: 2016 is de nieuwste richtlijn voor asfaltverhardingen op zowel betonnen- als stalen dekken. In deze paper wordt nader ingaan op de wijzigingen in...

  2018

 9. Recente watervogeltellingen van het Markermeer 2015-2016 : synergie en overzicht

  2018

 10. Wat we leren uit het monitoren van asfaltproefvakken : ‘Proefvakken-analyse’

  Rijkswaterstaat onderzoekt de toepasbaarheid en kostenefficiëntie van verschillende wegdekmaatregelen en bronmaatregelen in de praktijk door het aanleggen van proefvakken Het doel...

  2018