Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2018

 1. Kennisuitwisseling met China over ZOAB en asfaltonderhoud RWS Rapportendatabank

   

  In september 2017 ging een delegatie bestaande uit RWS medewerkers en marktpartijen naar China om kennis uit te wisselen op het gebied van ZOAB en asfaltonderhoud. Een zeer terechte vraag...

  2018

 2. Membranen voor asfaltconstructies voor stalen bruggen RWS Rapportendatabank

  Asfaltconstructies op orthotrope stalen brugdekken bestaan, als er geluidsreductie nodig is, uit de volgende opbouw: staal/primer/ondermembraan/gietasfalt/bovenmembraan/ZOAB. Zo’n...

  2018

 3. Hoe Rijkswaterstaat omgaat met niet-standaard technieken RWS Rapportendatabank

   

  Om in te spelen op de vragen van opdrachtgevers worden door de marktpartijen diverse nieuwe technieken en nieuwe machines ontwikkeld. Te denken...

  2018

 4. NL-LAB: Analyse data 2012 – 2017 - Vergelijk lab- en praktijkmenging en -verdichting RWS Rapportendatabank

  In het NL-LAB programma, gestart in 2012, wordt een referentiekader voor asfaltverhardingen opgebouwd. Het referentiekader kan gebruikt worden om veranderingen in prestaties tijdig te signaleren,...

  2018

 5. Rijkswaterstaats validatie van niet-standaard asfaltmengsels met de ‘blauwdruk’ RWS Rapportendatabank

  In Rijkswaterstaats werken mogen alleen voor de toepassing geschikte asfaltmengsels worden toegepast. Dit kunnen standaard asfaltmengsels uit de RAW 2015 zijn, maar de aannemer heeft ook de vrijheid...

  2018

 6. Broedvogels in Nederland 2016 RWS Rapportendatabank

  2018

 7. Vloeistofdichte asfaltconstructie op betonnen kunstwerken : de nieuwe RTD 1009: 2016 en wat is er is gewijzigd RWS Rapportendatabank

  Het Rijks Technisch Document (RTD) 1009: 2016 is de nieuwste richtlijn voor asfaltverhardingen op zowel betonnen- als stalen dekken. In deze paper wordt nader ingaan op de wijzigingen in...

  2018

 8. Recente watervogeltellingen van het Markermeer 2015-2016 : synergie en overzicht RWS Rapportendatabank

  2018

 9. Wat we leren uit het monitoren van asfaltproefvakken : ‘Proefvakken-analyse’ RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat onderzoekt de toepasbaarheid en kostenefficiëntie van verschillende wegdekmaatregelen en bronmaatregelen in de praktijk door het aanleggen van proefvakken Het doel...

  2018

 10. Robuust SMA RWS Rapportendatabank

  In het kader van de CROW-Werkgroep Volumetrisch ontwerp en bedrijfscontrole steenskeletmengsels zijn diverse onderzoeken uitgevoerd op SMA. Er zijn kernen geboord uit goede en minder goed...

  2018