Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2018

 1. Ankerkuilbemonstering in de Westerschelde : resultaten 2018 en meerjarenoverzichten

  13-12-2018

 2. Vergelijking indices voor monitoring en inventarisatie biodiversiteit op areaal Rijkswaterstaat

  Rijkswaterstaat heeft Bureau Waardenburg en RHDHV gevraagd om aan de hand van indices een waarde te geven aan biodiversiteit aan de hand van de verzamelde data. De genoemde bureaus hebben deze data geleverd....

  17-12-2018

 3. Richtlijnen Rivieren - Aspect 12 Translatiegolven

  De bestaande Richtlijnen Vaarwegen beperken zich tot vaarwegen zonder stroming of met een langsstroomsnelheid minder dan 0,5 m/s. De beheerder Rijkswaterstaat heeft ook behoefte aan integrale richtlijnen...

  18-12-2018

 4. Richtlijnen Rivieren - Aspect 7 Waterdieptevariatie

  De bestaande Richtlijnen Vaarwegen beperken zich tot vaarwegen zonder stroming of met een langsstroomsnelheid minder dan 0,5 m/s. De beheerder Rijkswaterstaat heeft ook behoefte aan integrale richtlijnen...

  18-12-2018

 5. Wind invloed op waterstanden en op golfhoogten op rivieren : Richtlijnen Rivieren

  De bestaande Richtlijnen Vaarwegen beperken zich tot vaarwegen zonder stroming of met een langsstroomsnelheid minder dan 0,5 m/s. De beheerder Rijkswaterstaat heeft ook behoefte aan integrale richtlijnen...

  18-12-2018

 6. Schadeloket Programma Ruimte voor de Rivier

  20-12-2018

 7. A6 Lelystad kansenboek : kansen voor de wegverbreding van de A6 Almere Buiten-Oost - Lelystad

  Het Kansenboek A6 Lelystad is meer dan een leuke weergave van een aantal bijeenkomsten rondom de duurzame inpassing van de A6. Het Kansenboek is een product van belanghebbenden en experts die betrokken...

  25-12-2018

 8. Verkenning maturity model : [circulaire innovaties]

  Gezien de vele ontwikkelingen, die zich ook snel opvolgen, is er een sterke behoefte in het werkveld bij opdrachtgevers, projectleiders en inkopers om zicht te hebben waar de markt nu staat op gebied van...

  30-12-2018