Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2018

 1. Brief review of wind and drag transformations in WBI2017

  To determine the hydraulic boundary conditions for the design of coastal defence structures, hydraulic (wave, water level) models are forced by observation-based winds. Winds observed at land stations...

  2018

 2. Gebruikerstevredenheidsonderzoek Loodswezen 2017 : belevingsmonitor onder het Loodswezen RWS Rapportendatabank

  In september 2017 is voor de vierde keer (na 2010, 2006 2013 ) het landelijke gebruikerstevredenheidsonderzoek (GTO) loodswezen uitgevoerd. Hiermee krijgt Rijkswaterstaat inzicht in de tevredenheid van...

  2018

 3. Windgegevens voor het berekenen van de geluidsbelasting door windturbines

  Sinds 2010 wordt de Europese dosismaat Lden gehanteerd voor de beoordeling van de geluidsbelasting door windturbines. Voor de berekening van de geluidsemissie door windturbines is het noodzakelijk om...

  2018

 4. Verification of WAQUA/DCSMv5’s operational water level probability forecasts

  Rising sea levels due to climate change pose a serious threat to countries where much of the economic activity is close to the coast or below sea level. In the Netherlands, most political...

  2018

 5. Blik op de Noordzee : nut en noodzaak van meteorologische waarnemingen op het Nederlandse Continentale Plat

   

  Het KNMI is door het ministerie IenW gedelegeerd om meteorologische waarnemingen te verzamelen op de Noordzee voor veiligheid, weer- en klimaatdoeleinden. Tot...

  2018

 6. Deformatiemetingen kunstwerken

  Kunstwerken (viaducten, portalen, bruggen et cetera) vervormen altijd een beetje. Daar wordt in het ontwerp rekening mee gehouden. Maar om te zien of het kunstwerk zich wel zo gedraagt als in het ontwerp...

  2018

 7. Best Value aanpak Rijkswaterstaat : verbeter mee! : samenvatting RWS Rapportendatabank

  Gedreven vanuit de Marktvisie streeft Rijkswaterstaat een verbetering na van de Best Value aanpak. Rijkswaterstaat heeft marktpartijen uitgenodigd voor een evaluatiebijeenkomst, waarbij met inschrijvers...

  2018

 8. Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2017/18 RWS Rapportendatabank

  2018

 9. Hoogwaardig hergebruik van ZOAB met polymeerbitumen RWS Rapportendatabank

  Met de toename van het gebruik van polymeerbitumen (PmB) in nieuw asfalt, neemt in de loop der tijd ook de stroom oud asfalt met PmB toe. Deze stroom oud asfalt met PmB wordt meestal gezien als een...

  2018

 10. Levensduurverlengend onderhoud met verjongingsmiddelen (LVOv) ; toelichting op de weg naar implementatie RWS Rapportendatabank

   

  In 2008 is vanuit het Corporate Innovatie Programma een marktconsultatie gehouden met de vraag of er marktpartijen waren die een idee hadden om de levensduur van ZOAB door...

  2018