Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2017

 1. Onderbouwing actualisatie suppletieprogramma 2016-2019 [2017]

  Actualisatie van 2017 van het suppletieprogramma 2016-2019, inclusief een onderbouwing per locatie.

  01-01-2017

 2. Geel in omgevingsvisies : Rijkswaterstaat in gesprek met de opstellers van de nationale en regionale omgevingsvisies RWS Rapportendatabank

  01-01-2017

 3. Meerwaarde natuurlijk kapitaal voor Rijkswaterstaat : quick scan naar impacts en afhankelijkheden RWS Rapportendatabank

  Via een quick scan zijn voor RWS de volgende vragen beantwoord: 1. Welke positieve en negatieve impacts heeft RWS op natuurlijk kapitaal en welke ecosysteemdiensten levert ze (of kunnen geleverd worden)?...

  10-01-2017

 4. Veiligheidskritische functies in tunnels RWS Rapportendatabank

  Bepaling van de vereiste betrouwbaarheid en overige prestatie-eisen van de (geautomatiseerde) veiligheidssystemen in wegtunnels.

  16-01-2017

 5. Ontwikkeling suppletie Heemskerk 2011-2016 RWS Rapportendatabank

  In 2011 en 2012 is voor de kust van Heemskerkeen gedifferentieerde vooroeversuppietie aangelegd. Het ontwerp hiervan is combinatie tussen een diep gelegen suppletie en een suppletie in twee delen. Hierbij...

  19-01-2017

 6. Circulair ontwerpen Rijkswaterstaat : verkenning RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 circulair te werken en in 2050 is de Rijksbrede ambitie dat Nederland volledig circulair is. Met deze eerste verkenning en analyse wordt inzichtelijk gemaakt...

  24-01-2017

 7. Verbetering monitoring en toetsing KRW-chemie RWS Rapportendatabank

  In 2014 is geconstateerd dat de monitoring en toetsing van oppervlaktewaterlichamen onder de Kaderrichtlijn Water actualisatie behoeft. In dit document zijn mogelijke verbeteringen voorgesteld in de monitoring...

  27-01-2017

 8. Ecologisch gericht suppleren. Verslag pilot multi-method survey 2016 RWS Rapportendatabank

  Dit is het verslag van een verkennende survey voor het simultaan toepassen van verschillende biologische en abiotische meetmethoden in de ondiepe kustzone, uitgevoerd in de periode 22-26 augustus 2016....

  31-01-2017

 9. Statistical analyses skid resistance SWF versus RAW RWS Rapportendatabank

  RWS replaces the method for measuring skid resistance of the highway network by\r\nmeans of the RAW method by the Side Way Force method (SWF). Both methods\r\nare based on to some extend different physical...

  02-2017

 10. Hout als substraat in IJsselmeegebied : meerwaarde van dood hout in meren RWS Rapportendatabank

  02-2017