Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2017

  1. Inspiratiewijzer : richtinggevende voorbeelden voor een duurzame leefomgeving RWS Rapportendatabank

    Ondanks de vele beschikbare duurzame en innovatieve technieken maken we als samenleving en GWW-sector zeer beperkt gebruik van de mogelijkheden. Deze Inspiratiewijzer bestaat uit persoonlijke verhalen...

    27-12-2017

  2. Ankerkuilbemonstering in de Westerschelde; resultaten 2017 en meerjarenoverzichten RWS Rapportendatabank

    In 2017 is voor het tiende jaar de visbemonstering met de ankerkuil op de Westerschelde uitgevoerd in het kader van de monitoring voor de Kaderrichtlijn Water, sinds 2011 in combinatie met een identieke...

    28-12-2017