Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2017

 1. Soortensamenstelling en abundantie van fytobenthos uit de rijkswateren : MWTL, meetjaar 2017 RWS Rapportendatabank

  14-12-2017

 2. Richtlijnen Rivieren : Windtoeslag (in combinatie met stroom) RWS Rapportendatabank

  In het kader van het onderzoek, gericht op het opstellen van richtlijnen voor vaarwegen in rivieren is het effect onderzocht van dwarswind in combinatie met stroom. Op basis van fast time simulaties is...

  15-12-2017

 3. Tussenrapportage Kustgenese 2.0 ZG-B03 Radar : bodemschattingen uit radarbeelden Amelander zeegat

  Voor het project Kustgenese 2 is er dit jaar een operationeel systeem opgezet waarbij radarbeelden van het Amelander zeegat lokaal worden verwerkt om een schatting te maken van de bodemligging in het gebied....

  18-12-2017

 4. Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2016-2017 RWS Rapportendatabank

  21-12-2017

 5. Inspiratiewijzer : richtinggevende voorbeelden voor een duurzame leefomgeving RWS Rapportendatabank

  Ondanks de vele beschikbare duurzame en innovatieve technieken maken we als samenleving en GWW-sector zeer beperkt gebruik van de mogelijkheden. Deze Inspiratiewijzer bestaat uit persoonlijke verhalen...

  27-12-2017

 6. Ankerkuilbemonstering in de Westerschelde; resultaten 2017 en meerjarenoverzichten RWS Rapportendatabank

  In 2017 is voor het tiende jaar de visbemonstering met de ankerkuil op de Westerschelde uitgevoerd in het kader van de monitoring voor de Kaderrichtlijn Water, sinds 2011 in combinatie met een identieke...

  28-12-2017