Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2017

 1. Kernkwaliteiten van het Eemskanaal RWS Rapportendatabank

  2017

 2. Kernkwaliteiten van het Prinses Margrietkanaal RWS Rapportendatabank

  Inventarisatie en documentatie van de inpassingsvisie en vormgevingsconcepten van rijkskanalen in Nederland.

  2017

 3. Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren 2017 RWS Rapportendatabank

  2017

 4. Klimatologie van extreme windvlagen

   

  Voor de veiligheid van hoogbouw en windenergie is kennis van de windvlagen op grotere hoogte cruciaal. In dit rapport wordt een parameterisatie gepresenteerd voor het aeiden...

  2017

 5. Veilig over Rijkswegen 2015 RWS Rapportendatabank

  Deze rapportage geeft inzicht in de stand van zaken van de verkeersveiligheid op het Rijkswegennet in Nederland tot en met 2015. Bij verschillende uitsplitsingen naar aandelen, soorten ongevallen en...

  2017

 6. OSPAR Beach litter monitoring in the Netherlands 2011-2016 : annual report

  2017

 7. Innovatieagenda 2015-2020 : herijking januari 2017 RWS Rapportendatabank

  2017

 8. KNMI weer- en klimaatmodellen = KNMI weather and climate models

  2017

 9. Kittie Koperberg 1892-1943 : een schets van haar leven

  Op de voor alle joodse ambtenaren beruchte datum 21 november 1940 werd de bibliothecaresse van het KNMI, mej. C.H. (Kittie) Koperberg “van de waarneming van haar functie ontheven” ...

  2017

 10. Documenten herinrichting Maasoevers en -uiterwaarden : werken aan ecologisch herstel van de Maas volgens de Europese Kaderrichtlijn Water

  Kaarten, brochures en folders met betrekking tot herinrichting Maasoevers en -uiterwaarden voor ecologisch herstel van de Maas (verbeteren ecologische waterkwaliteit) volgens de Europese Kaderrichtlijn...

  2017