Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2017

 1. Verbetering monitoring en toetsing KRW oppervlaktewaterlichamen RWS Rapportendatabank

  In het rapport zijn voorstellen uitgewerkt voor verbetering van de monitoring en toetsing van KRW-oppervlaktewaterlichamen. Het accent ligt in dit rapport vooral bij de fysisch-chemische en biologische...

  29-11-2017

 2. Stow net fishery Ems 2017 : fish fauna study within the framework of water status monitoring in accordance with the WFD RWS Rapportendatabank

  12-2017

 3. Richtlijnen Vaarwegen 2017 : kader verkeerskundig vaarwegontwerp Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  De Richtlijnen Vaarwegen zijn sinds 1996 het kader binnen en buiten RWS voor het verkeerskundig ontwerp van vaarwegen, bruggen, sluizen en overnachtingshavens. Integratie van het Supplement Richtlijnen...

  12-2017

 4. Verkeer en vervoer : Landelijk Model Systeem (LMS) RWS Rapportendatabank

  In deze brochure wordt op hoofdlijnen beschreven hoe de werking is van de modellen en wordt een toelichting gegeven op enkele belangrijke toepassingen van de modellen.

  12-2017

 5. Pakkettoets P2017-II : bovenrivieren RWS Rapportendatabank

  Als onderdeel van de PKB Ruimte voor de Rivier heeft het kabinet een pakket maatregelen in het Nederlandse rivierengebied samengesteld. Deltares controleert periodiek of het pakket van maatregelen als...

  12-2017

 6. Screening Leptospira en de bron in zwemwateren RWS Rapportendatabank

  Door het detecteren van in het milieu voorkomend (o.a. ratten) DNA (ook wel environmental (e)DNA genoemd), kan snel, op grote schaal en op niet-invasieve wijze het voorkomen van dergelijke organismen in...

  12-2017

 7. Visie beleidsinstrumentarium waterveiligheid RWS Rapportendatabank

  De afgelopen jaren is een nieuw waterveiligheidsbeleid voor de Nederlandse primaire waterkeringen ontwikkeld. Dit nieuwe beleid moet worden doorgevoerd in alle facetten die van belang zijn voor waterveiligheid...

  12-2017

 8. Aanwijzingen voor de regelgeving : praktijkvoorschriften voor ontwerpers van regelingen van de rijksoverheid RWS Rapportendatabank

  De Aanwijzingen voor de regelgeving zijn sinds hun vaststelling in 1993 een belangrijk hulpmiddel voor wetgevingsjuristen bij het tot stand brengen van goede wet- en regelgeving.

  In deze druk...

  12-2017

 9. Stormimpact op de zeebodem over een waterdiepte-interval van 10 tot meer dan 30 meter RWS Rapportendatabank

  Het doel van deze studie is het begrijpen en kwantificeren van de invloed van stormen op de morfodynamiek van de zeebodem. Hiervoor zijn 8 bathymetrische opnamen van een NO-ZW transect over het Nederlandse...

  12-2017

 10. Afvalstoffenheffing 2017 RWS Rapportendatabank

  In dit rapport is de jaarlijkse ontwikkeling van de afvalstoffenheffing en de kosten die gemeenten maken voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval (de afvalbeheerkosten) weergegeven. De...

  12-2017