Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2017

 1. Adviesrapport internationale referentiemeren IJsselmeergebied - Ecologie RWS Rapportendatabank

  09-10-2017

 2. Actieve monitoring chemische stoffen zoutwatermosselen vanaf 2017 : projectplan chemisch meetnet MWTL RWS Rapportendatabank

  17-10-2017

 3. Bronopsporen fecale verontreiniging in zwemwater 2017 RWS Rapportendatabank

  In het zwemseizoen 2017 is op vier locaties waarvan RWS de waterkwaliteitsbeheerder is water verzameld om de herkomst van fecale verontreiniging met behulp van DNA methoden te onderzoeken. Van deze vier...

  11-2017

 4. Samenwerken is hard werken : deelevaluatie bestuurlijke samenwerking Ruimte voor de Rivier RWS Rapportendatabank

  11-2017

 5. Wilhelminakanaal, Markkanaal, Amertak : kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen RWS Rapportendatabank

  Handreiking bij het herkennen van de ruimtelijke kernkwaliteiten en ontwerpprincipes van het Wilhelminakanaal, Markkanaal en Amertak.

  11-2017

 6. Kennisgeving Ontwerptracébesluit/milieueffectrapport N35 Nijverdal-Wierden RWS Rapportendatabank

  Het volledige OTB/MER is beschikbaar via www.platformparticipatie.nl

  11-2017

 7. Ontwerptracébesluit/milieueffectrapport N35 Nijverdal – Wierden : wat staat er in en hoe kunt u reageren? : samenvatting RWS Rapportendatabank

  publieksvriendelijke samenvatting van het OTB-MER van de N35 Nijverdal-Wierden

  11-2017

 8. De Dreissenadichtheid in het Volkerak-Zoommeer: resultaten van het onderzoek in 2017 RWS Rapportendatabank

  11-2017

 9. Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2016 RWS Rapportendatabank

  Presentatie van de hoeveelheden afval die in 2016 in Nederland zijn gestort en verbrand en de hoeveelheden gft-afval die zijn vergist en gecomposteerd en de hoeveelheden grond en baggerspecie die zijn...

  11-2017

 10. Folder Ongeval of pech: wat doe jij? RWS Rapportendatabank

  Bij een ongeval of pech op een auto- of snelweg is het belangrijk dat je zorgt voor je eigen veiligheid. Hiervoor kun je verschillende dingen doen. We zetten de diverse stappen in verschillende situaties...

  01-11-2017