Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2017

 1. Lichtkogel trendcahier Klimaatneutraal: Op weg naar een klimaatneutraal Nederland RWS Rapportendatabank

  10-2017

 2. Handreiking combineren gevelisolatie voor geluid en energie RWS Rapportendatabank

  10-2017

 3. Feiten en cijfers Botlekbrug RWS Rapportendatabank

  De nieuwe Botlekbrug is sinds 2015 in gebruik. De brug gaat gemiddeld 6.000 keer per jaar open om schepen te laten passeren. Dat komt neer op zo’n 20 openingen per dag.
  In deze factsheet een...

  10-2017

 4. Op zoek naar sporen uit het verleden: Archeologisch onderzoek project ViA15 RWS Rapportendatabank

  Voordat de daadwerkelijke aanleg van de ViA15 begint, zoeken archeologen eerst in de bodem naar informatie over ons verleden. Waarom doen ze dit en wat verwachten ze te vinden?

  10-2017

 5. Prestatiepeilenmodel Oosterscheldekering 2017 RWS Rapportendatabank

  Probabilistisch model voor het berekenen van prestatiepeilen op de Oosterschelde en belastingen op de Oosterscheldekering. Methodiek aangepast conform de eisen van de Waterwet 2017 en in overeenstemming...

  01-10-2017

 6. Update inventarisatie methodiek voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op de weg

  In het rapport van de inventarisatie methodiek is opgenomen hoe registraties (tellingen) van het vervoer van gevaarlijke stoffen op de weg uitgevoerd moeten worden. Het rapport heeft 4 bijlagen: de...

  05-10-2017

 7. Evaluatie pilot rivierhout : effecten op vis, macrofauna en bodem (2014-2016) RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat heeft als pilotproject bomen onder water verankerd op verschillende plaatsen in de Rijntakken. Doel van de pilot is om te onderzoeken of deze maatregel een bijdrage kan leveren aan de...

  06-10-2017

 8. Adviesrapport internationale referentiemeren IJsselmeergebied - Ecologie RWS Rapportendatabank

  09-10-2017

 9. Actieve monitoring chemische stoffen zoutwatermosselen vanaf 2017 : projectplan chemisch meetnet MWTL RWS Rapportendatabank

  17-10-2017

 10. Bronopsporen fecale verontreiniging in zwemwater 2017 RWS Rapportendatabank

  In het zwemseizoen 2017 is op vier locaties waarvan RWS de waterkwaliteitsbeheerder is water verzameld om de herkomst van fecale verontreiniging met behulp van DNA methoden te onderzoeken. Van deze vier...

  11-2017