Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2017

 1. Contracten A27/A12 Ring Utrecht RWS Rapportendatabank

  Op deze kaart ziet u de verdeling van aanbestedingscontracten voor het project A27/A12 Ring Utrecht.

  11-09-2017

 2. Maas-Waalkanaal : kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen : inventarisatie en documentatie van de inpassingsvisie en het vormgevingsconcept van het Maas-Waalkanaal : handreiking bij het herkennen van de kernkwaliteiten en de ruimtelijke inpassingsopgaven van het Maas-Waalkanaal RWS Rapportendatabank

  Inventarisatie en documentatie van de inpassingsvisie en het vormgevingsconcept van het Maas-Waalkanaal

  17-09-2017

 3. Actieve monitoring chemische stoffen zoutwatermosselen 1989-2016 : projectplan chemisch meetnet MWTL RWS Rapportendatabank

  18-09-2017

 4. Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2016 RWS Rapportendatabank

  Het nalevingsverslag is het voornaamste instrument van Rijkswaterstaat om (1) te monitoren of de GPP’s niet worden overschreden en (2) de minister en het publiek te informeren over de wijze waarop...

  18-09-2017

 5. 2017 09 Data NL tellingen per wegvak

  Individuele resultaten van de meest recente tellingen (2005-2016) van het vervoer van gevaarlijke stoffen op de weg ten behoeve van nadere analyse

  27-09-2017

 6. Google Earth files wegvakken vervoer gevaarlijke stoffen : ligging wegvakken in Google Earth format

  In de zip file de Google Earth files met de ligging van de wegvakken, de nummering van de wegvakken en de cameralocaties. Tevens file met nadere uitleg.

  Ten behoeve van de tellingen van het vervoer...

  27-09-2017

 7. Lijst wegvakken data tellingen & basisnet (2017 09)

  In deze file is een overzicht van de meest recente jaarintensiteiten van het vervoer van gevaarlijke stoffen (ingedeeld in stofcategorieën) per wegvak van de periode 2005-2016 opgenomen. Voor de...

  27-09-2017

 8. ViA15: Estetisch Programma van Eisen (EPvE) RWS Rapportendatabank

  Het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) van ViA15 is een contractdocument dat als toetsingskader dient voor de ruimtelijke kwaliteit van ViA15, met name de landschappelijke inpassing, inrichting en ...

  10-2017

 9. Hydraulische belastingen Grevelingenmeer en Veluwerandmeren : wettelijk beoordelingsinstrumentarium 2017 RWS Rapportendatabank

  In het voorliggende rapport worden de rekeninstellingen afgeleid voor het bepalen van Hydraulische Belastingen met Hydra-Ring voor de watersystemen Grevelingenmeer en Veluwerandmeren. De resultaten worden...

  10-2017

 10. Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2016 en januari 2017 RWS Rapportendatabank

  10-2017