Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2017

 1. Projected drought severity changes in Southeast Asia under medium and extreme climate change

   

  The El Nino-Southern Oscillation (ENSO) is the main driver of seasonal conditions in the Southeast Asia region and the El-Nino (EN) is related to the dry period that affects...

  2017

 2. Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren 2017

  2017

 3. Klimatologie van extreme windvlagen

   

  Voor de veiligheid van hoogbouw en windenergie is kennis van de windvlagen op grotere hoogte cruciaal. In dit rapport wordt een parameterisatie gepresenteerd voor het aeiden...

  2017

 4. Veilig over Rijkswegen 2015

  Deze rapportage geeft inzicht in de stand van zaken van de verkeersveiligheid op het Rijkswegennet in Nederland tot en met 2015. Bij verschillende uitsplitsingen naar aandelen, soorten ongevallen en...

  2017

 5. OSPAR Beach litter monitoring in the Netherlands 2011-2016 : annual report

  2017

 6. KNMI weer- en klimaatmodellen = KNMI weather and climate models

  2017

 7. Deriving erythemal UV dose rate from Meteosat observations

  Downwelling solar irradiance at the surface is retrieved from the geo-stationary Meteosat SEVIRI instrument using the SICCS algorithm. The existing SICCS broad-band irradiance product is being extended...

  2017

 8. Broedvogels in Nederland in 2015

  2017

 9. Drag at high wind velocities - a review

  2017

 10. Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2015/16

  2017