Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2016

 1. Duurzaamheidsverslag 2015 Rijkswaterstaat

  2016

 2. Rapportage WOW-NL evaluatie : vergelijking WOW met KNMI waarnemingen

  2016

 3. Construction of model-based extreme wind fields for the assessment of the Dutch primary water defenses

  The joint KNMI-Deltares WTI2017 wind modelling project aimed to address the knowledge gap regarding “Determination of open water winds” and to support the inclusion of the dimensions &l...

  01-2016

 4. Verslaglegging derde proeftoetsing

  Het voorliggende rapport betreft de verantwoordingsrapportagevan de in 2015 uitgevoerde derde WTI-proeftoetsing. Er wordt eerst ingegaan op de organisatie (o.a. achtergrond en opzet) van deze proeftoetsing....

  01-2016

 5. Doppler Clutter Removal on KNMI Weather Radars

   

  To support the KNMI mission the institute operates a weather radar network. The radar products of the network are essential for several tasks of KNMI, such as...

  05-01-2016

 6. Betere afstemming meten en modelleren verkeer : eindrapportage

  Het is voor Rijkswaterstaat wettelijk verplicht informatie te leveren over luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit; NSL), stikstofdepositie (Programma Aanpak Stikstofdepositie;...

  12-01-2016

 7. Uitvoeringskader gevelisolatie 2016 (UGI 2016)

  Een uitvoeringskader voor gevelisolatie van objecten (woningen of andere geluidgevoelige objecten) rond rijks(spoor)wegen.

  12-01-2016

 8. Zakelijke beschrijving (titel II) : format voor het opmaken van de zakelijke beschrijving (titel II).

  16-01-2016

 9. Zakelijke beschrijving (titel IV) : format voor het opmaken van de zakelijke beschrijving (titel IV).

  16-01-2016

 10. Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure

  Deze handreiking beschrijft in hoofdlijnen het verloop van de administratieve onteigeningsprocedure op grond van de titels II, IIa en IIc (verder tezamen aangeduid als: titels II) en van titel IV van...

  16-01-2016