Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2016

 1. Fenomenologische beschrijving RWS Rapportendatabank

  Als achtergronddocument bij het Wettelijk toetsinstrumentarium (WTI 2017) is in deze rapportage een fenomenologische beschrijving gegeven van de belangrijkste faalmechanismen die in het kader van de toetsing...

  02-2016

 2. Prognose baggerinspanning op korte en lange termijn in het Westgat

  De huidige geulen tussen het kombergingsgebied van de Zoutkamperlaag en de Noordzee zijn ondieper dan de streefdiepte voor vaargeulen van -5 m NAP. Rijkswaterstaat is geïnte resseerd in de...

  01-02-2016

 3. Litter Analyst 3.0 user manual RWS Rapportendatabank

  This software user manual describes the functions and use of the Common OSPAR software for beach litter statistical data analysis. This software automatically performs all neccesary statistical calculations...

  01-02-2016

 4. Waterakkoord Volkerak-Zoommeer : Actualisatie 1 januari 2016 RWS Rapportendatabank

  De volgende punten zijn aanleiding geweest om het waterakkoord Volkerak-Zoommeer van 2001 te actualiseren: 1. Verankeren (inzetprotocol) waterberging Volkerak-Zoommeer; 2. Het verbeteren van afspraken...

  15-02-2016

 5. Gebruikerstevredenheidsonderzoek binnenvaart 2015 : landelijk rapport RWS Rapportendatabank

  Om inzicht te krijgen in de tevredenheid van binnenvaartschippers is door Rijkswaterstaat een onderzoek uitgevoerd onder deze doelgroep. Het onderzoek is uitgevoerd mbv een online vragenlijst, die zo...

  22-02-2016

 6. Gebruikerstevredenheidsonderzoek passagiersvaart 2015 : landelijk rapport RWS Rapportendatabank

  Om inzicht te krijgen in de tevredenheid van beroepspassagiersvaart is door Rijkswaterstaat een onderzoek uitgevoerd onder deze doelgroep. Het onderzoek is uitgevoerd mbv een online vragenlijst, die...

  22-02-2016

 7. Jaarrapportage milieumetingen baggerspeciedepot IJsseloog 2015 RWS Rapportendatabank

  22-02-2016

 8. Documentation of the TMAP parameter - Pollutants in seabird eggs - in The Netherlands in 2015 RWS Rapportendatabank

  29-02-2016

 9. Rijkswaterstaat werkt samen aan Smart Mobility = Rijkswaterstaat working with partners on Smart Mobility RWS Rapportendatabank

  In deze brochure wordt uitgelegd hoe Rijkswaterstaat de kansen benut die de nieuwe informatie- en communicatietechnologie biedt.

  03-2016

 10. Passende beoordeling versterking Houtribdijk RWS Rapportendatabank

  Het versterken van de Houtribdijk conform de voorkeursvariant, kan leiden tot onbedoelde negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van de Natura2000-gebieden IJsselmeer en Markermeer & IJmeer....

  03-2016