Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2016

 1. Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren: 2014 - deel I: trends van de visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio's RWS Rapportendatabank

  2016

 2. Duurzaamheidsverslag 2015 Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  2016

 3. Rapportage WOW-NL evaluatie : vergelijking WOW met KNMI waarnemingen

  2016

 4. Construction of model-based extreme wind fields for the assessment of the Dutch primary water defenses RWS Rapportendatabank

  The joint KNMI-Deltares WTI2017 wind modelling project aimed to address the knowledge gap regarding “Determination of open water winds” and to support the inclusion of the dimensions &l...

  01-2016

 5. Verslaglegging derde proeftoetsing RWS Rapportendatabank

  Het voorliggende rapport betreft de verantwoordingsrapportagevan de in 2015 uitgevoerde derde WTI-proeftoetsing. Er wordt eerst ingegaan op de organisatie (o.a. achtergrond en opzet) van deze proeftoetsing....

  01-2016

 6. Onderbouwing actualisatie suppletieprogramma 2016-2019 [2016]

  Actualisatie van 2016 van het suppletieprogramma 2016-2019, inclusief een onderbouwing per locatie.

  01-01-2016

 7. Doppler Clutter Removal on KNMI Weather Radars

   

  To support the KNMI mission the institute operates a weather radar network. The radar products of the network are essential for several tasks of KNMI, such as...

  05-01-2016

 8. Betere afstemming meten en modelleren verkeer : eindrapportage RWS Rapportendatabank

  Het is voor Rijkswaterstaat wettelijk verplicht informatie te leveren over luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit; NSL), stikstofdepositie (Programma Aanpak Stikstofdepositie;...

  12-01-2016

 9. Uitvoeringskader gevelisolatie 2016 (UGI 2016) RWS Rapportendatabank

  Een uitvoeringskader voor gevelisolatie van objecten (woningen of andere geluidgevoelige objecten) rond rijks(spoor)wegen.

  12-01-2016

 10. Memo evaluatie zandwinning geulen Waddenzee : een beschouwing van de wenselijkheid van de huidige multi-functionele ontgrondingen

  28-01-2016