Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2016

 1. Waterdoorlatende Markering op het hoofdwegen netwerk van Rijkswaterstaat

  Op het hoofdwegennet is (D)ZOAB het standaard deklaagmengsel en worden dichte thermoplastische markeringen toegepast. Er is gebleken dat deze markeringen vorstgevoelig kunnen zijn in gevallen waar zich...

  2016

 2. Evaluatie proefvakken, wat kunnen we daarvan leren?

  Om innovatieve asfaltmengsels te kunnen beoordelen wordt eerst uitgebreid labonderzoek uitgevoerd. Omdat deze mengsels vaak buiten het ervaringsgebied liggen, worden meer proeven ingezet dan het standaard...

  2016

 3. Water als attractie

  2016

 4. Broedvogels in Nederland in 2014

  2016

 5. Evaluatie jaarrond paviljoens Zandvoort : tussenevaluatie rapport conform het convenant

  Voor u ligt het tussenevaluatierapport over de jaarrond paviljoens in de gemeente Zandvoort. Zoals beschreven en overeengekomen in het convenant wordt er twee jaar na de start van de pilot een rapport...

  2016

 6. Natuurvriendelijke oevers in stedelijk- en havengebied : vooronderzoek

  Het doel van de afstudeeropdrachten is dan ook om een natuurvriendelijke oever te creëren die kan worden gehandhaafd in een gebied met intensieve scheepvaart. Bij de bepaling van een eventueel...

  2016

 7. Documentatie Archiefstukken : Cabauw en enkele andere meetfaciliteiten, 1959 - 2008 - Meetcampagnes en veldexperimenten, 1981 - 2008

  2016

 8. Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren: 2014 - deel I: trends van de visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio's

  2016

 9. Duurzaamheidsverslag 2015 Rijkswaterstaat

  2016

 10. Rapportage WOW-NL evaluatie : vergelijking WOW met KNMI waarnemingen

  2016