Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2016

 1. Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2014/15 RWS Rapportendatabank

  2016

 2. N35 Nijverdal-Wierden : voornemen om een milieueffectrapport op te stellen RWS Rapportendatabank

  Het wordt steeds drukker op de N35 tussen Nijverdal en Wierden. Om de doorstroming en verkeersveiligheid op en rond dit tracé te verbeteren wil de minister van Infrastructuur en...

  2016

 3. Voorspellen van de stroefheidontwikkeling van open asfaltmengsels in de praktijk met behulp van mineralogische kennis van het steenslag RWS Rapportendatabank

  Na het in 2005 verhogen van de eisen voor steenslag in asfaltdeklagen voor autosnelwegen van steenslag 2 naar steenslag 3 (100% gebroken materiaal en een polijstgetal van minimaal 58) ontstonden er...

  2016

 4. Waterdoorlatende Markering op het hoofdwegen netwerk van Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  Op het hoofdwegennet is (D)ZOAB het standaard deklaagmengsel en worden dichte thermoplastische markeringen toegepast. Er is gebleken dat deze markeringen vorstgevoelig kunnen zijn in gevallen waar zich...

  2016

 5. Evaluatie proefvakken, wat kunnen we daarvan leren? RWS Rapportendatabank

  Om innovatieve asfaltmengsels te kunnen beoordelen wordt eerst uitgebreid labonderzoek uitgevoerd. Omdat deze mengsels vaak buiten het ervaringsgebied liggen, worden meer proeven ingezet dan het standaard...

  2016

 6. Water als attractie RWS Rapportendatabank

  2016

 7. Broedvogels in Nederland in 2014 RWS Rapportendatabank

  2016

 8. Evaluatie jaarrond paviljoens Zandvoort : tussenevaluatie rapport conform het convenant RWS Rapportendatabank

  Voor u ligt het tussenevaluatierapport over de jaarrond paviljoens in de gemeente Zandvoort. Zoals beschreven en overeengekomen in het convenant wordt er twee jaar na de start van de pilot een rapport...

  2016

 9. Natuurvriendelijke oevers in stedelijk- en havengebied : vooronderzoek RWS Rapportendatabank

  Het doel van de afstudeeropdrachten is dan ook om een natuurvriendelijke oever te creëren die kan worden gehandhaafd in een gebied met intensieve scheepvaart. Bij de bepaling van een eventueel...

  2016

 10. Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren: 2014 - deel I: trends van de visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio's RWS Rapportendatabank

  2016