Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2016

 1. KiM keurt

  KiM bestaat tien jaar! Wat past er om dit te vieren beter bij onze rol dan het 'factchecken' van stellingen op mobiliteitsgebied?  In 21-12-2016

 2. Juveniele vissen in de Duursche, Olster- en Hengforderwaarden : onderzoek naar de juveniele vislevensgemeenschap in wateren in het IJssel stroomgebied

  Om inzicht te krijgen in de functie van uiterwaardwateren als paai- en opgroeigebied voor (juveniele) vis, zijn 4 wateren langs de Ijssel in juli en september 2016 bevist met zegen en elektro. Het betreft...

  21-12-2016

 3. Zeegraskartering MWTL Oosterschelde en Westerschelde 2016

  Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijke ecologische informatie over haar natte beheersgebieden (kust- en riviergebieden). In de kustgebieden wordt hierin onder...

  22-12-2016

 4. Nieuwe onderzoeksmethoden bouwmaterialen : relevant voor circulair gebruik door Rijkswaterstaat

  In dit rapport worden een aantal nieuwe onderzoeksmethoden, oftewel, niet-destructieve technieken in beeld gebracht die mogelijk relevant zijn voor hergebruik en recycling van bouwproducten van RWS aan...

  22-12-2016

 5. Multicirculariteit in LCA : relevante Europese ontwikkelingen

  Europese ontwikkelingen in LCA-methoden hebben een invloed op de mogelijke Nederlandse aanpassingen van LCA-methoden om multicirculariteit op te nemen. De belangrijkste ontwikkeling is de komst van de...

  22-12-2016

 6. Soortensamenstelling en abundantie van fytobenthos uit rijkswateren : MWTL, meetjaar 2016

  22-12-2016

 7. Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 2015-2016

  22-12-2016

 8. Ruimte voor de scheepvaart - nu en in de toekomst : een juridische analyse over de ruimte voor de scheepvaart op de Rijkswateren in het licht van ruimtelijke ontwikkelingen die mogelijke risico’s voor de scheepvaart met zich meebrengen

  Een juridische analyse over de ruimte voor de scheepvaart op de Rijkswateren in het licht van ruimtelijke ontwikkelingen die mogelijke risico’s voor de scheepvaart met zich meebrengen.

  23-12-2016

 9. Visonderzoek 2016 in de Spiegelwaal en de Strangen Brakelse Benedenwaarden

  Voor het project Ruimte voor de Rivier en voor de Kaderrichtlijn Water zijn in 2015 de Spiegelwaal en de Brakelse Benedenwaarden gegraven. Naast een waterstand verlagend doel hebben de geulen een ecologisch...

  23-12-2016

 10. Value Engineering : verhoog de waarde van je project

  29-12-2016