Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2016

 1. Innovatieve naadbeschermers bij ZOAB inlagen RWS Rapportendatabank

   

  Voor bij zowel rijstrook- als rijbaanbreed onderhoud aan Zeer Open AsfaltBeton (ZOAB) worden door aannemers steeds vaker zogenaamde naadbeschermers...

  2016

 2. Watervogels in Nederland 2014_2015 RWS Rapportendatabank

  2016

 3. NL-LAB: de relatie tussen eisen aan asfalt en prestaties in de weg RWS Rapportendatabank

   

  Voor bij zowel rijstrook- als rijbaanbreed onderhoud aan Zeer Open AsfaltBeton (ZOAB) worden door aannemers steeds vaker zogenaamde naadbeschermers...

  2016

 4. Validatie niet-standaard asfaltmengsels RWS Rapportendatabank

  In Rijkswaterstaat (RWS) werken mogen alleen gevalideerde asfaltmengsels worden toegepast. Dit kunnen mengsels zijn die in de RAW 2015 zijn beschreven of in de Componentspecificatie Bovenbouw van RWS....

  2016

 5. Verouderingsonderzoek in de praktijk : case studie met Surinaams bitumen RWS Rapportendatabank

   

  In Suriname wordt in alle asfaltmengsels slechts één type bitumen toegepast voor de wegenbouw. Dit type bitumen, een penentratiebitumen 60/70, wordt geproduceerd...

  2016

 6. ROK Helpdesk FAQ 2016 (vragen en antwoorden) : Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken RWS Rapportendatabank

  In dit rapport zijn antwoorden op vragen over de ROK (Richtlijnen Ontwerpen Kunstwerken) opgenomen, die zijn gesteld via de Helpdesk (rok-info@rws.nl).

  2016

 7. Natuurlijk Kapitaal: Vijf jaar BUN-K [BUNK]

  De Business Unit Natuurlijk Kapitaal (BUNK) creëerde, tussen 2016 en 2021, nieuwe verdienmodellen en meerwaarde - op het gebied van People, Planet & Profit - door met 'andere ogen te kijken'...

  2016

 8. OSPAR Beach Litter Monitoring in the Netherlands 2010_2015 : annual report

  2016

 9. Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2014 RWS Rapportendatabank

  Presentatie van de hoeveelheden afval die in 2014 in Nederland zijn gestort en verbrand en de hoeveelheden gft-afval die zijn vergist en gecomposteerd en de hoeveelheden grond en baggerspecie die zijn...

  2016

 10. Lijst met links naar de leggers en vaststellingsbesluiten van de primaire keringen van Rijkswaterstaat vanaf 2009

  Lijst met links naar de leggers en vaststellingsbesluiten van de primaire keringen van Rijkswaterstaat vanaf 2009.

  2016