Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2016

 1. Multicirculariteit in LCA : relevante Europese ontwikkelingen RWS Rapportendatabank

  Europese ontwikkelingen in LCA-methoden hebben een invloed op de mogelijke Nederlandse aanpassingen van LCA-methoden om multicirculariteit op te nemen. De belangrijkste ontwikkeling is de komst van de...

  22-12-2016

 2. Soortensamenstelling en abundantie van fytobenthos uit rijkswateren : MWTL, meetjaar 2016 RWS Rapportendatabank

  22-12-2016

 3. Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 2015-2016 RWS Rapportendatabank

  22-12-2016

 4. Ruimte voor de scheepvaart - nu en in de toekomst : een juridische analyse over de ruimte voor de scheepvaart op de Rijkswateren in het licht van ruimtelijke ontwikkelingen die mogelijke risico’s voor de scheepvaart met zich meebrengen RWS Rapportendatabank

  Een juridische analyse over de ruimte voor de scheepvaart op de Rijkswateren in het licht van ruimtelijke ontwikkelingen die mogelijke risico’s voor de scheepvaart met zich meebrengen.

  23-12-2016

 5. Visonderzoek 2016 in de Spiegelwaal en de Strangen Brakelse Benedenwaarden RWS Rapportendatabank

  Voor het project Ruimte voor de Rivier en voor de Kaderrichtlijn Water zijn in 2015 de Spiegelwaal en de Brakelse Benedenwaarden gegraven. Naast een waterstand verlagend doel hebben de geulen een ecologisch...

  23-12-2016

 6. Value Engineering : verhoog de waarde van je project RWS Rapportendatabank

  29-12-2016