Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2016

 1. Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren: 2015 : deel 2 methoden RWS Rapportendatabank

   

  Het rapport "Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren" bestaat uit drie delen. Dit rapport (Deel II) is een achtergronddocument waarin de gebruikte monitoringsmethodieken in de...

  28-11-2016

 2. Quickscan grondwaterrisico's : eindrapport RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat voert in Nederland diverse infrastructuurprojecten uit (zowel nat en droog), waarbij grondwater een rol speelt. Vanwege landschappelijke of binnenstedelijke inpassingen is hierbij in...

  29-11-2016

 3. Richtlijnen vaarwegontwerp Rivieren : deelrapporten 1.1 t/m 1.3: Referentievlakken en stroomklassen, h/T verhouding, zichtlengten en passeerafstanden, keersluizen, normafstanden wachtplaatsen. RWS Rapportendatabank

  De huidige Richtlijnen Vaarwegen beperken zich tot vaarwegen zonder stroming of een maximale langsstroomsnelheid van 0.5 m/s. In onderhavige onderzoeksrapporten zijn in detail kaders voor de te ontwikkelen...

  12-2016

 4. Afwegingen bij plaatsing en beheer rivierhout : voor initiatiefnemers en uitvoerders RWS Rapportendatabank

  Dood hout hoort van nature thuis in de Nederlandse rivieren. Op en rond dit hout vinden diverse soorten insecten en vissen hun leefgebied. Daarom brengt Rijkswaterstaat, met een anker, dode bomen aan in...

  12-2016

 5. Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement

  12-2016

 6. Water innovations in the Netherlands = Waterinnovaties in Nederland RWS Rapportendatabank

  12-2016

 7. Het KNMI : verwachtingen waarmaken

  12-2016

 8. KNMI : fulfilment of predictions

  12-2016

 9. MWTL Meetnet Water- en Oeverplanten : jaarrapportage 2016

   

  Deze jaarrapportage beschrijft de bemonstering die is uitgevoerd in 2016 op basis van de aangeleverde databestanden en logboeken, en het vat de gegevens die in de basisrapportage zijn...

  12-2016

 10. Fundamentals of flood protection RWS Rapportendatabank

  Fundamentals of Flood Protection describes the principles behind flood protection in the Netherlands. It covers issues like how to deal with uncertainties and how to derive technical requirements, as wel...

  12-2016