Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2016

 1. Quickscan grondwaterrisico's : eindrapport RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat voert in Nederland diverse infrastructuurprojecten uit (zowel nat en droog), waarbij grondwater een rol speelt. Vanwege landschappelijke of binnenstedelijke inpassingen is hierbij in...

  29-11-2016

 2. Richtlijnen vaarwegontwerp Rivieren : deelrapporten 1.1 t/m 1.3: Referentievlakken en stroomklassen, h/T verhouding, zichtlengten en passeerafstanden, keersluizen, normafstanden wachtplaatsen. RWS Rapportendatabank

  De huidige Richtlijnen Vaarwegen beperken zich tot vaarwegen zonder stroming of een maximale langsstroomsnelheid van 0.5 m/s. In onderhavige onderzoeksrapporten zijn in detail kaders voor de te ontwikkelen...

  12-2016

 3. Afwegingen bij plaatsing en beheer rivierhout : voor initiatiefnemers en uitvoerders RWS Rapportendatabank

  Dood hout hoort van nature thuis in de Nederlandse rivieren. Op en rond dit hout vinden diverse soorten insecten en vissen hun leefgebied. Daarom brengt Rijkswaterstaat, met een anker, dode bomen aan in...

  12-2016

 4. Water innovations in the Netherlands = Waterinnovaties in Nederland RWS Rapportendatabank

  12-2016

 5. MWTL Meetnet Water- en Oeverplanten : jaarrapportage 2016

   

  Deze jaarrapportage beschrijft de bemonstering die is uitgevoerd in 2016 op basis van de aangeleverde databestanden en logboeken, en het vat de gegevens die in de basisrapportage zijn...

  12-2016

 6. Fundamentals of flood protection RWS Rapportendatabank

  Fundamentals of Flood Protection describes the principles behind flood protection in the Netherlands. It covers issues like how to deal with uncertainties and how to derive technical requirements, as wel...

  12-2016

 7. Trac├ębesluit [TB] A27/A12 Ring Utrecht RWS Rapportendatabank

  De aanpak van de A27 en de A12 heeft een dubbele doelstelling: de doorstroming en de verkeersveiligheid rondom Utrecht verbeteren en de kwaliteit van de leefomgeving gelijkwaardig houden...

  12-2016

 8. Bevlogen op weg naar 2020 : een kwantitatief onderzoek naar de invloed van leiderschap op bevlogenheid bij medewerkers van Rijkswaterstaat Corporate Dienst RWS Rapportendatabank

  De Corporate Dienst (CD) van Rijkswaterstaat (RWS) is dé ondersteunende dienst voor de gehele RWS organisatie op het gebied van bedrijfsvoering. De komende jaren staat de CD voor grote uitdagingen....

  12-2016

 9. Verkenning morfologische effecten (geulwand)suppletie Paal 10, Texel RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) en Deltares hebben binnen het KPPprogramma ruimte gereserveerd om quiekseans uit te voeren naar regiospecifieke, vraagstukken over het gedrag of...

  12-2016

 10. Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2015 en januari 2016 RWS Rapportendatabank

  12-2016