Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2016

 1. A study on the border Meuse : the effect of hydropeaking on the gravel banks and its macroinvertebrates = De Grensmaas onder de loep : effect onnatuurlijke fluctuaties op grindbanken en macrofauna RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar het effect van onnatuurlijke afvoerfluctuaties op de grindbanken en de hierop aanwezige macrofauna in de Grensmaas.

  04-11-2016

 2. Onderzoek naar de risico's bij het toepassen van niet circulaire materialen RWS Rapportendatabank

  In deze studie wordt gekeken naar de risico's van het toepassen van niet circulaire materialen en van niet circulaire materialen die reeds binnen het areaal van Rijkswaterstaat zijn toegepast. Hiermee...

  10-11-2016

 3. Instructie modelleren op basis van de OTL versie 1.7.1 : gebruikershandleiding bij het opbouwen en gebruiken van een datamodel voor een BIM projectdatabase op basis van de RWS Objectenbibliotheek (OTL) RWS Rapportendatabank

  11-11-2016

 4. Bemonstering van zoet oppervlaktewater ten behoeve van de analyse van fytoplankton

  14-11-2016

 5. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2016 RWS Rapportendatabank

  15-11-2016

 6. Biotamonitoring binnen de KRW : de opzet van een landelijk meetnet RWS Rapportendatabank

  Op grond van de Europese regelgeving is Nederland verplicht om stoffen die nog niet goed in water meetbaar zijn in biota te gaan meten. In het bijgevoegde rapport is een concreet meetplan voor biota...

  16-11-2016

 7. Toestand vis en visserij in de Zoete Rijkswateren 2015 : deel 3 Data RWS Rapportendatabank

  28-11-2016

 8. Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren: 2015 : deel 2 methoden RWS Rapportendatabank

   

  Het rapport "Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren" bestaat uit drie delen. Dit rapport (Deel II) is een achtergronddocument waarin de gebruikte monitoringsmethodieken in de...

  28-11-2016

 9. Datamanagement EGSII

  Binnen EGSII wordt ernaar gestreefd om door middel van het analyseren van data
  onderzoek te doen naar de invloed van suppleties op het natuurlijk systeem op
  grote tijd- en ruimteschaal. Hiertoe...

  29-11-2016

 10. Quickscan grondwaterrisico's : eindrapport RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat voert in Nederland diverse infrastructuurprojecten uit (zowel nat en droog), waarbij grondwater een rol speelt. Vanwege landschappelijke of binnenstedelijke inpassingen is hierbij in...

  29-11-2016