Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2016

 1. Plattegrond locaties geluidschermen N35 Zwolle-Wijthmen : naar aanleiding van gewijzigd Trac├ębesluit RWS Rapportendatabank

  2016

 2. De Rijkswaterstaat standaard voor de inwinning, verwerking en uitgifte van biologische gegevens

  De Rijkswaterstaat standaard voor de inwinning, verwerking en uitgifte van biologische gegevens.

  2016

 3. Kustlijnzorg Zeeland : beleid en ontwikkelingen inzake de instandhouding van de Zeeuwse kustlijn en de vooroevers van de Wester- en Oosterschelde RWS Rapportendatabank

  De doelstelling van dit rapport is: invulling geven aan het landelijk beleid inzake kustlijnzorg voor de Zeeuwse kust en oevers van de Wester- en Oosterschelde, het schetsen van (mogelijke) ontwikkelingen...

  2016

 4. The effect of mixing sequence on the workability and indirect tensile strength of asphalt concrete RWS Rapportendatabank

  The KGO mixing method was developed 40 years ago. Instead of adding...

  2016

 5. Life-prolonging preventive maintenance techniques for porous asphalt RWS Rapportendatabank

  2016

 6. Light colourd asphalt RWS Rapportendatabank

  In the Netherlands many roads are illuminated in the evening and at night. Both inside and outside urban areas and from bicycle paths to motorways. This public lighting consumes a tremendous...

  2016

 7. Life-prolonging preventive maintenance techniques for porous asphalt RWS Rapportendatabank

   

  The Dutch national roads agency Rijk swaterstaat (RWS) is constantly look ing for faster maintenance techniques and more cost effective maintenance measures,...

  2016

 8. Evaluatie proefvakken, wat kunnen we daarvan leren? RWS Rapportendatabank

  Om innovatieve asfaltmengsels te kunnen beoordelen wordt eerst uitgebreid labonderzoek uitgevoerd. Omdat deze mengsels vaak buiten het ervaringsgebied liggen, worden meer proeven ingezet...

  2016

 9. Lange-termijn ervaringen met Silent Joint voegovergang RWS Rapportendatabank

  Omdat net als in Nederland de ervaring met bitumineuze voegovergangen in Zwitserland niet zo goed waren, zijn door de Zwitserse aannemer RSAG in de negentiger jaren van de vorige eeuw de...

  2016

 10. De Afsluitdijk open voor vis RWS Rapportendatabank

  De Afsluitdijk is een barrière voor trekvissen. Trekvissen hebben zout en zoet water nodig om jongen te krijgen en op te groeien. Rijkswaterstaat zet samen met De Nieuwe Afsluitdijk de Afsluitdijk...

  2016