Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2015

 1. Landelijk PublieksAnalyse Rapport 2014 RWS Rapportendatabank

  In opdracht van het Bestuur van Rijkswaterstaat wordt ieder jaar het Landelijk Publieksanalyserapport (LPAR) opgesteld. Hierin wordt inzicht gegeven in de (algemene) beleving van gebruikers van het hoofdwegennet...

  02-02-2015

 2. Mitigatie zeegras Oosterschelde: proeven met het verplaatsen van klein zeegras (Zostera noltii) in de Oosterschelde : deelrapporten RWS Rapportendatabank

  In dit project is onderzocht op welke wijze klein zeegras het beste kan worden verplaatst van locaties in de Oosterschelde, waar het zeegras door dijkversterkingswerkzaamheden moet verdwijnen, naar...

  05-02-2015

 3. Mitigatie zeegras Oosterschelde: proeven met het verplaatsen van klein zeegras (Zostera noltii) in de Oosterschelde : deelrapporten RWS Rapportendatabank

  In dit project is onderzocht op welke wijze klein zeegras het beste kan worden verplaatst van locaties in de Oosterschelde, waar het zeegras door dijkversterkingswerkzaamheden moet verdwijnen, naar...

  05-02-2015

 4. Mitigatie zeegras Oosterschelde: proeven met het verplaatsen van klein zeegras (Zostera noltii) in de Oosterschelde : deelrapporten fase 6-8 RWS Rapportendatabank

  In dit project is onderzocht op welke wijze klein zeegras het beste kan worden verplaatst van locaties in de Oosterschelde, waar het zeegras door dijkversterkingswerkzaamheden moet verdwijnen, naar...

  05-02-2015

 5. Mitigatie zeegras Oosterschelde: proeven met het verplaatsen van klein zeegras (Zostera noltii) in de Oosterschelde : deelrapporten fase 9-13, deel 1 RWS Rapportendatabank

  In dit project is onderzocht op welke wijze klein zeegras het beste kan worden verplaatst van locaties in de Oosterschelde, waar het zeegras door dijkversterkingswerkzaamheden moet verdwijnen, naar...

  05-02-2015

 6. Mitigatie zeegras Oosterschelde: proeven met het verplaatsen van klein zeegras (Zostera noltii) in de Oosterschelde : deelrapporten fase 9-13, deel 2 RWS Rapportendatabank

  In dit project is onderzocht op welke wijze klein zeegras het beste kan worden verplaatst van locaties in de Oosterschelde, waar het zeegras door dijkversterkingswerkzaamheden moet verdwijnen, naar...

  05-02-2015

 7. Gebruikerstevredenheidsonderzoek recreatievaart 2014 : landelijk RWS Rapportendatabank

  Om inzicht te krijgen in de tevredenheid van recreatievaarders is een gebruikerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder recreatievaarders in Nederland. Het onderzoek bestaat uit een internetenquête...

  20-02-2015

 8. Uitvoeringsprogramma gebiedsdossier waterwining Brakel (2015 - 2021) RWS Rapportendatabank

  In dit uitvoeringsprogramma zijn afspraken vastgelegd over de te nemen maatregelen ter beheersing van de risico's voor de waterwinning Brakel

  23-02-2015

 9. Documentation of the TMAP parameter - Pollutants in seabird eggs - in The Netherlands in 2014 RWS Rapportendatabank

  24-02-2015

 10. Advies te hanteren workflows productieberekeningen RWS Rapportendatabank

   

  In het kader van WTI2017 worden nieuwe productieberekeningen uitgevoerd voor de watersystemen waarbinnen maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier en Maaswerken plaatsvinden. Daarnaast...

  28-02-2015