Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2015

 1. Cost-Loss analysis and probabilistic information for water boards

  2015

 2. Feasibility study of fog detection and visibility estimation using camera images

  2015

 3. KNMI-strategie 2015-2020 & KNMI Strategy 2015-2020

  2015

 4. OSPAR Beach Litter Monitoring in the Netherlands 2014 : annual report

  2015

 5. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2015 RWS Rapportendatabank

  2015

 6. De punitieve handhaving van de Omgevingswet RWS Rapportendatabank

  Het onderzoek dat heeft geleid tot dit WODC-rapport gaat over de vraag hoe de punitieve handhaving van de nieuwe Omgevingswet zou kunnen worden ingericht. Aanleiding tot het onderzoek vormt de...

  2015

 7. Implications of the KNMI'14 climate scenarios for the discharge of the Rhine and Meuse : comparison with earlier scenario studies RWS Rapportendatabank

  2015

 8. Towards extreme wind statistics for the Dutch primary water defenses : preliminary HARONIE estimates RWS Rapportendatabank

  Voor het bepalen van de Hydraulische Randvoorwaarden (HR) zijn extreme open water windsnelheden nodig, die als invoer dienen voor onder meer waterbewegings- en golfmodellen. Voor het bepalen van deze extreme...

  01-2015

 9. Development of a measurement instrument for innovation facilitating procurement RWS Rapportendatabank

  05-01-2015

 10. Verwerking van afgedankte datadragende ICT hardware binnen de Rijksoverheid RWS Rapportendatabank

  Binnen de rijksoverheid worden jaarlijks circa 30.000 stuks datadragende ict-apparatuur overtollig gesteld. De verantwoordelijk gestelde organisatie binnen de rijksoverheid, Domeinen Roerende Zaken,...

  19-01-2015