Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2015

 1. Macrozoobenthosonderzoek in de zoute Rijkswateren, jaarrapportage, MWTL 2014 : waterlichamen: Waddenzee (Piet Scheveplaat, Groninger Wad, Balgzand + Westelijke Waddenzee), Eems-Dollard (Heringsplaat)

  18-12-2015

 2. Plan van Aanpak Vervanging en Renovatie verhardingen RWS Rapportendatabank

  18-12-2015

 3. Waterstandsverlopen kust : wettelijk toetsingsinstrumentarium WTI-2017 RWS Rapportendatabank

  In het kader van het wettelijke instrumentarium WTI-2017 worden voor verscheidene watersystemen nieuwe hydraulische randvoorwaarden bepaald. Onderdeel daarvan is het tijdsverloop van de waterstanden...

  18-12-2015

 4. Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 2014_2015 RWS Rapportendatabank

  23-12-2015

 5. Pilot rivierhout : verslag van het ontwerpproces 2013-2015 RWS Rapportendatabank

  Het project ‘Pilot rivierhout’ loopt sinds het najaar van 2013. Initiatiefnemer Henk van Rheede (RWS ON) heeft toen een multi-disciplinair, maar klein projectteam samengesteld om na te denken...

  23-12-2015

 6. Functie van rivierhout voor vis : monitoring pilotprojecten IJssel, Nederrijn, Lek 2015 RWS Rapportendatabank

  Voor de 20e eeuw werden de Nederlandse rivieren gekarakteriseerd door de aanwezigheid van grote hoeveelheden rivierhout in het stroombed van de rivier, zoals grote omgevallen bomen. Dit rivierhout vormde...

  23-12-2015

 7. Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren - Deel II: methoden RWS Rapportendatabank

  30-12-2015