Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

 1. Jaarrapportage macrozoobenthosonderzoek MWTL, voor en najaar 2013 Waterlichaam Eems Dollard (Heringsplaat)

  10-02-2014

 2. Integraal tussenadvies NMIJ 2013 deel A

  NMIJ is een praktijkgericht en deels experimenteel onderzoeksprogramma naar inrichtingsmaatregelen voor het Markermeer/IJmeer, gericht op het realiseren van het TBES, het Toekomst Bestendig Ecologisch...

  10-02-2014

 3. Tweekleppigen in de randmeren : bemonstering 2013

  Kader: Zoetwater mosselen (Dreissena spp.) en andere tweekleppigen vormen een belangrijke voedselbron voor watervogels en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een goede waterkwaliteit. Met periodiek...

  11-02-2014

 4. Tweekleppigen in de Randmeren : bemonstering 2013

  11-02-2014

 5. Jaarverslag 2013 baggerspeciedepot IJsseloog : milieumetingen

  27-02-2014

 6. IDVV in een notendop

  Kort overzicht Programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV).

  28-02-2014

 7. Sturen op watervegetaties

  Rijkswaterstaat staat voor de opgave om de ecologische doelstellingen in het IJsselmeergebied te realiseren, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de wens om overlast van waterplanten te...

  28-02-2014

 8. Intranetsite de Lichtkogel: artikelenbundel 2013 : over Rijkswaterstaat en het Nieuwe Burgerschap, verschuivende klimaatzones, veranderingen in de informatiepositie en andere ontwikkelingen

  Een selectie uit de artikelen die eind 2012 en in 2013 op de Intranetsite De Lichtkogel zijn verschenen over ontwikkelingen in de samenleving die voor Rijkswaterstaat van belang zijn.

  03-2014

 9. Waterinnovaties in Nederland : een beknopt overzicht = Water innovations in the Netherlands : a brief overview

  03-2014

 10. Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek : veilig en betrouwbaar de toekomst in

  Met het stuwensemble Nederrijn en Lek draagt Rijkswaterstaat bij aan voldoende drinkwater en een vlo?e en veilige scheepvaart. Het stuwensemble bestaat uit drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek: bij...

  03-2014