Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

 1. Tweekleppigen in de randmeren : bemonstering 2013

  Kader: Zoetwater mosselen (Dreissena spp.) en andere tweekleppigen vormen een belangrijke voedselbron voor watervogels en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een goede waterkwaliteit. Met periodiek...

  11-02-2014

 2. Tweekleppigen in de Randmeren : bemonstering 2013

  11-02-2014

 3. Jaarverslag 2013 baggerspeciedepot IJsseloog : milieumetingen

  27-02-2014

 4. IDVV in een notendop

  Kort overzicht Programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV).

  28-02-2014

 5. Sturen op watervegetaties

  Rijkswaterstaat staat voor de opgave om de ecologische doelstellingen in het IJsselmeergebied te realiseren, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de wens om overlast van waterplanten te...

  28-02-2014

 6. Intranetsite de Lichtkogel: artikelenbundel 2013 : over Rijkswaterstaat en het Nieuwe Burgerschap, verschuivende klimaatzones, veranderingen in de informatiepositie en andere ontwikkelingen

  Een selectie uit de artikelen die eind 2012 en in 2013 op de Intranetsite De Lichtkogel zijn verschenen over ontwikkelingen in de samenleving die voor Rijkswaterstaat van belang zijn.

  03-2014

 7. Waterinnovaties in Nederland : een beknopt overzicht = Water innovations in the Netherlands : a brief overview

  03-2014

 8. Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek : veilig en betrouwbaar de toekomst in

  Met het stuwensemble Nederrijn en Lek draagt Rijkswaterstaat bij aan voldoende drinkwater en een vlo?e en veilige scheepvaart. Het stuwensemble bestaat uit drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek: bij...

  03-2014

 9. Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012 : interim rapportage ihkv KPP B&O Kust Ecologie

  Tussentijdse integrale rapportage ten behoeve van het 6-jarige onderzoeksprogramma in het kader van het convenant afgesloten tussen Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging, Stichting Duinbehoud, Vogelbescherming...

  03-2014

 10. Specifications BEQI2 tool : functional and technical specifications BEQI2-tool

  The functional and technical specifications of the BEQI2 data analysis and assessment tool for marine benthos, for the Dutch Water Framework Directive, are described in this document.

  04-03-2014