Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

 1. Slim een slag maken : aanbevelingen uit het onderzoeksprogramma IDVV

  Brochure met de belangrijkste uitkomsten van het onderzoeksprogramma van IDVV.

  02-2014

 2. The added value of the hight-resolution HARMONIE runs for deriving the HBCs : contribution to P 1 of the WTI2017-HB Wind Modelling Project

  For the derivation of the Hydraulic Boundary Conditions (HBCs), information on extreme winds over open-water areas is required. To this end, a new method is developed that will answer the need for a description...

  07-02-2014

 3. Jaarrapportage macrozoobenthosonderzoek MWTL, voor en najaar 2013 Waterlichaam Eems Dollard (Heringsplaat)

  10-02-2014

 4. Tweekleppigen in de randmeren : bemonstering 2013

  Kader: Zoetwater mosselen (Dreissena spp.) en andere tweekleppigen vormen een belangrijke voedselbron voor watervogels en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een goede waterkwaliteit. Met periodiek...

  11-02-2014

 5. Jaarverslag 2013 baggerspeciedepot IJsseloog : milieumetingen

  27-02-2014

 6. IDVV in een notendop

  Kort overzicht Programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV).

  28-02-2014

 7. Sturen op watervegetaties

  Rijkswaterstaat staat voor de opgave om de ecologische doelstellingen in het IJsselmeergebied te realiseren, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de wens om overlast van waterplanten te...

  28-02-2014

 8. Waterinnovaties in Nederland : een beknopt overzicht = Water innovations in the Netherlands : a brief overview

  03-2014

 9. Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012 : interim rapportage ihkv KPP B&O Kust Ecologie

  Tussentijdse integrale rapportage ten behoeve van het 6-jarige onderzoeksprogramma in het kader van het convenant afgesloten tussen Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging, Stichting Duinbehoud, Vogelbescherming...

  03-2014

 10. Nieuwe inzichten wetenschappelijke signalering milieugezondheidsrisico’s : Suggesties voor verbetering van het proces en een overzicht van nieuwe signalen

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil nieuwe milieugezondheidsrisico's vroegtijdig en gestructureerd signaleren om tijdig te kunnen handelen. In 2011 is daarom aan verschillende maatschappelijke...

  16-03-2014