Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

 1. Windkaart van Nederland op 100 meter hoogte gebaseerd op 2004-2013

  De subsidie die binnen de Stimulering Duurzame energieproductie (SDE+) in 2015 wordt toegekend wordt bepaald door de gemiddelde windsnelheid op de locatie van de windturbine. De Rijksdienst...

  2014

 2. Vergelijkende verificatie van neerslagverwachtingen van de modellen HARMONIE, HIRLAM en ECMWF

  Om aan de behoefte van een duidelijk beeld over de prestaties van de verschillende weersverwachtingmodellen te kunnen voorzien, is een vergelijkende verificatie van neerslagverwachtingen...

  2014

 3. Potentiële wind update 2013 met nieuwe beschuttingsfactoren en metadata

  Eens in de drie jaar worden bij het KNMI de beschuttingsfactoren (BF) berekend en indien nodig gewijzigd. BFs worden gebruikt om potentiële windreeksen te maken (vermenigvuldiging...

  2014

 4. Winter road maintenance in the Netherlands : a quantitative analysis of recent and future activities

  The analysis in winter road maintenance data from DMI revealed an average of 46 sprinkling days per winter season over the 2007‐2014 period. The analysis further showed condensation to...

  2014

 5. North Sea wind climatology : part 1: a review of existing wind atlases

  The national government needs high quality offshore wind climatology at and around hub height to be able to determine a realistic wind power potential for the North Sea and to be able...

  2014

 6. North Sea Wind Climatology : part 2: ERA-Interim and Harmonie model data

  The national government needs high quality offshore wind climatology at and around hub height to be able to determine a realistic wind power potential for the North Sea and to be able...

  2014

 7. Updating the calculation of ammonium particle formation in the Operational Priority Substances (OPS) source-receptor model

  In this report we describe the methodology for calculating a new parameterization associated with ammonium particle formation in the Operational Priority Substances (OPS) model. For this...

  2014

 8. Broedvogels in Nederland 2012 RWS Rapportendatabank

   

  Vat de belangrijkste resultaten samen van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2012

   

  2014

 9. Watervogels in Nederland 2011/2012 RWS Rapportendatabank

  Dit rapport bespreekt watervogeltellingen uitgevoerd in Nederland van juli 2011 tot en met juni 2012. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. Zoute Delta), maandelijkse...

  2014

 10. Antwoorden op de inspraak op het Voornemen om een milieueffectrapport (MER) op te stellen: Verbreding A27 Houten - Hooipolder RWS Rapportendatabank

  Antwoorden op de inspraak op het: - Voornemen om een milieueffectrapport (MER) op te stellen - Verbreding A27 Houten – Hooipolder

  2014