Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

 1. Oeverstabiliteit Rivieren Oost Nederland : opzet van een conceptueel model en aanzet tot projectmonitoring RWS Rapportendatabank

   

  Het doel van dit rapport is het in beeld krijgen van alle processen die significante invloed hebben op de evenwichtshelling en dynamiek van natuurlijke oevers in kribvakken van grote rivieren,...

  2014

 2. Gebruikershandleiding geluidregister hoofdwegennet [en logboek wijzigingen] RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van het interactieve geluidregister hoofdwegennet en de daarin opgenomen datasets die worden geleverd. De wettelijke basis hiervoor is hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer.

  2014

 3. Ecological Analysis of Material Selection for a Bridge RWS Rapportendatabank

  This paper presents a relatively simple, practical method for the analysis of environmental impacts of bridge material selection. Choosing construction materials for a bridge – e.g. steel, concrete,...

  2014

 4. Exploring turbulence spectra of Mode-S EHS wind measurements

  To improve safety in aviation, it is important that pilots are provided accurate information about turbulence. Therefore research is done to improve turbulence forecasts. To validate those...

  2014

 5. Lichtkogel trendcahier Gezonde verstedelijking: De invloed van ruimtelijke inrichting op de gezondheid van stadsbewoners RWS Rapportendatabank

  Het Lichtkogel Cahier fungeert als platform waarop trends worden besproken die raken aan het werk en de organisatie van professionals in het fysieke domein. Deze editie van het cahier gaat over Gezonde...

  2014

 6. Rainfall generator for the Rhine basin : description of simulations using gridded precipitation datasets and uncertainty analysis RWS Rapportendatabank

  The rainfall generator has been used to generate long synthetic series of daily precipitation and temperature for the Rhine basin [see e.g. Wójcik et al. (2000), Buishand and Brandsma...

  2014

 7. Rainfall generator for the Meuse basin : description of simulations with and without a memory term and uncertainty analysis RWS Rapportendatabank

  The rainfall generator has been developed to generate long synthetic sequences of daily precipitation and temperature for the Meuse basin [see e.g. Leander and Buishand (2004), Leander...

  2014

 8. KNMI’14 : climate change scenarios for the 21st century – A Netherlands perspective

  This report documents and motivates the KNMI’14 climate change scenarios. It has an intermediate status, implying that the current content of the document can be considered to be...

  2014

 9. KNMI'14 klimaatcenario's voor Nederland

  AANWEZIG: 2 ex. (KNMI)

  2014

 10. KNMI'14 klimaatcenario's voor Nederland : leidraad voor professionals in klimaatadaptatie

  AANWEZIG: 2 ex. (KNMI)

  2014