Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

 1. North Sea wind climatology : part 1: a review of existing wind atlases

  The national government needs high quality offshore wind climatology at and around hub height to be able to determine a realistic wind power potential for the North Sea and to be able...

  2014

 2. North Sea Wind Climatology : part 2: ERA-Interim and Harmonie model data

  The national government needs high quality offshore wind climatology at and around hub height to be able to determine a realistic wind power potential for the North Sea and to be able...

  2014

 3. Updating the calculation of ammonium particle formation in the Operational Priority Substances (OPS) source-receptor model

  In this report we describe the methodology for calculating a new parameterization associated with ammonium particle formation in the Operational Priority Substances (OPS) model. For this...

  2014

 4. Broedvogels in Nederland 2012

   

  Vat de belangrijkste resultaten samen van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2012

   

  2014

 5. Watervogels in Nederland 2011/2012

  Dit rapport bespreekt watervogeltellingen uitgevoerd in Nederland van juli 2011 tot en met juni 2012. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. Zoute Delta), maandelijkse...

  2014

 6. Availability and quality of Mode-S MRAR (BDS4.4) in the MUAC area : a first study

  This report presents the results of a rst study on the availability and quality of Mode-S Meteorological Routine Air Report (MRAR) data received through Maastricht Upper Area Control Centre...

  2014

 7. TROPOMI's aerosol layer height algorithm : interpretation of the retrieved height parameter

  TROPOMI's Aerosol Layer Height algorithm currently assumes a simplified aerosol profile in the form of a single layer of homogeneously distributed aerosols. The height of this layer is...

  2014

 8. Waterdieptekaarten buitendijkse gebieden Kust

  Voor de Hollandse Kust, het Waddengebied (inclusief Eems/Dollard) en de Zeeuwse Delta worden de buitendijkse waterdieptes voor een drietal terugkeertijden/frequenties afgeleid en op kaart gepresenteerd....

  2014

 9. Technical description of the KNMI Rainfall Generators for the Rhine and Meuse basins

  This report gives a technical description of what is briefly known as the KNMI Rainfall (or Weather) Generators for the Rhine and Meuse basins. These rainfall generators form part of the...

  2014

 10. Crisismanagement en grootschalige evacuatie in de VS : aanbevelingen voor Nederland

  01-2014