Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

 1. Werking kustsysteem en invloed van suppleties op korrelgrootteverdeling in het kustsysteem [memo]

  19-12-2014

 2. Macrozoobenthosonderzoek in de zoute Rijkswateren, Jaarrapportage MWTL 2013 : waterlichamen: Delta (Oosterschelde, Westerschelde< Grevelingenmeer, Veerse Meer

  Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. MWTL Macrozoobenthosmeetnet Delta 2013.

  19-12-2014

 3. Rekensheet ongevalskansen in tunnels autosnelwegen

  Met behulp van het rekenblad kan een inschatting gemaakt worden op de letselongevalskans in wegtunnels. de toelichting hierbij is opgenomen in de gebruikershandleiding van QRA-tunnels.

  22-12-2014

 4. Definitieve rapportage effecten zandsuppleties 2010/2011 [Ameland] RWS Rapportendatabank

  In 2010 en 2011 is op Ameland in totaal 9 miljoen kubieke meter zand gesuppleerd. De zandsuppleties veroorzaken een tijdelijke verbreding van de kust. Afhankelijk van de grootte van de kustverbreding...

  23-12-2014