Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

  1. Rekensheet ongevalskansen in tunnels autosnelwegen

    Met behulp van het rekenblad kan een inschatting gemaakt worden op de letselongevalskans in wegtunnels. de toelichting hierbij is opgenomen in de gebruikershandleiding van QRA-tunnels.

    22-12-2014

  2. Definitieve rapportage effecten zandsuppleties 2010/2011 [Ameland] RWS Rapportendatabank

    In 2010 en 2011 is op Ameland in totaal 9 miljoen kubieke meter zand gesuppleerd. De zandsuppleties veroorzaken een tijdelijke verbreding van de kust. Afhankelijk van de grootte van de kustverbreding...

    23-12-2014