Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

 1. Functie van dode bomen voor vis in de Lek : ecologische monitoring visgemeenschap 2014

  Voor de 20e eeuw werden de Nederlandse rivieren gekarakteriseerd door de aanwezigheid van grote hoeveelheden dood hout in het stroombed van de rivier, bijv. grote omgevallen bomen. Deze dode bomen vormden...

  16-12-2014

 2. SWAN uncertainties bases on addition Lake IJssel cases WTI 2017 - Cluster 1: Hydraulic Loads

  In general, uncertainties can be divided into inherent uncertainties and knowledge uncertainties. It is the intention that in WTI-2017 besides inherent uncertainties, also knowledge uncertainties are to...

  18-12-2014

 3. Macrozoobenthosonderzoek in de zoute Rijkswateren, Jaarrapportage MWTL 2013 : waterlichamen: Delta (Oosterschelde, Westerschelde< Grevelingenmeer, Veerse Meer

  Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. MWTL Macrozoobenthosmeetnet Delta 2013.

  19-12-2014

 4. Rekensheet ongevalskansen in tunnels autosnelwegen

  Met behulp van het rekenblad kan een inschatting gemaakt worden op de letselongevalskans in wegtunnels. de toelichting hierbij is opgenomen in de gebruikershandleiding van QRA-tunnels.

  22-12-2014

 5. Definitieve rapportage effecten zandsuppleties 2010/2011 [Ameland]

  In 2010 en 2011 is op Ameland in totaal 9 miljoen kubieke meter zand gesuppleerd. De zandsuppleties veroorzaken een tijdelijke verbreding van de kust. Afhankelijk van de grootte van de kustverbreding...

  23-12-2014