Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

 1. Eisen voor kunststofslijtlagen

  01-12-2014

 2. Nota van antwoord beleidsregel waterkrachtcentrales rijkswateren

  Rijkswaterstaat heeft op 26 mei 2014 de Ontwerp-beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren ter inzage gelegd. De beleidsregel bevat normen voor de vissterfte bij wat...

  01-12-2014

 3. Jaarrapportage Actieve vismonitoring Zoete Rijkswateren : samenstelling van de visstand in de grote rivieren gedurende het winterhalfjaar 2013-2014

  10-12-2014

 4. Zeegraskartering MWTL Waddenzee 2014

  Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijke ecologische informatie over haar natte beheersgebieden (kust- en riviergebieden). In de kustgebieden wordt hierin onder...

  11-12-2014

 5. Analyse scheepsgolven Westerschelde

  Op diverse meetlocaties langs de Westerschelde worden golven geregistreerd, ten behoeve van het scheepsverkeer, maar bijvoorbeeld ook voor het dimensioneren van de waterkeringen. De golfspectra van de...

  12-12-2014

 6. Waterkwaliteiten Deltawateren : datarapport Oosterschelde

  15-12-2014

 7. Actualisatie seiches Rotterdam WTI2017 : waterstandsafhankelijke seiche-waarden

  Het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI) wordt gebruikt voor de toetsing van primaire waterkeringen in Nederland. Voor de editie 2017 wordt nieuwe software ontwikkeld ('Hydra-Ring') waarmee de factoren...

  16-12-2014

 8. Functie van dode bomen voor vis in de Lek : ecologische monitoring visgemeenschap 2014

  Voor de 20e eeuw werden de Nederlandse rivieren gekarakteriseerd door de aanwezigheid van grote hoeveelheden dood hout in het stroombed van de rivier, bijv. grote omgevallen bomen. Deze dode bomen vormden...

  16-12-2014

 9. SWAN uncertainties bases on addition Lake IJssel cases WTI 2017 - Cluster 1: Hydraulic Loads

  In general, uncertainties can be divided into inherent uncertainties and knowledge uncertainties. It is the intention that in WTI-2017 besides inherent uncertainties, also knowledge uncertainties are to...

  18-12-2014

 10. Macrozoobenthosonderzoek in de zoute Rijkswateren, Jaarrapportage MWTL 2013 : waterlichamen: Delta (Oosterschelde, Westerschelde< Grevelingenmeer, Veerse Meer

  Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. MWTL Macrozoobenthosmeetnet Delta 2013.

  19-12-2014