Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

 1. De Dreissenadichtheid in het Volkerak-Zoommeer: resultaten van onderzoek uitgevoerd in 2014

  12-2014

 2. Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium : update 2014

  12-2014

 3. Calibration of Safety Factors for wave impact on Hydraulic Asphalt Concrete Revetments : WTI cluster C

  De vermoeiing van asfaltbekledingen op dijken door golfaanval (faalmechanisme AGK) wordt doorgaans beoordeeld met het Golfklap model (in WTI2017 WaveImpact genoemd), waarbij de vermoeiing van een a...

  12-2014

 4. Eisen voor kunststofslijtlagen

  01-12-2014

 5. Nota van antwoord beleidsregel waterkrachtcentrales rijkswateren

  Rijkswaterstaat heeft op 26 mei 2014 de Ontwerp-beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren ter inzage gelegd. De beleidsregel bevat normen voor de vissterfte bij wat...

  01-12-2014

 6. Jaarrapportage Actieve vismonitoring Zoete Rijkswateren : samenstelling van de visstand in de grote rivieren gedurende het winterhalfjaar 2013-2014

  10-12-2014

 7. Zeegraskartering MWTL Waddenzee 2014

  Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijke ecologische informatie over haar natte beheersgebieden (kust- en riviergebieden). In de kustgebieden wordt hierin onder...

  11-12-2014

 8. Analyse scheepsgolven Westerschelde

  Op diverse meetlocaties langs de Westerschelde worden golven geregistreerd, ten behoeve van het scheepsverkeer, maar bijvoorbeeld ook voor het dimensioneren van de waterkeringen. De golfspectra van de...

  12-12-2014

 9. Waterkwaliteiten Deltawateren : datarapport Oosterschelde

  15-12-2014

 10. Actualisatie seiches Rotterdam WTI2017 : waterstandsafhankelijke seiche-waarden

  Het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI) wordt gebruikt voor de toetsing van primaire waterkeringen in Nederland. Voor de editie 2017 wordt nieuwe software ontwikkeld ('Hydra-Ring') waarmee de factoren...

  16-12-2014